troškovi transporta

Kako se računaju troškovi transporta u drumskom prevozu robe?

Troškovi transporta računaju se na osnovu različitih faktora. U tekstu ćete saznati više o tome, kao i gde da nađete najbolje cene transporta.