licenca za prevoz tereta

Šta je licenca za prevoz tereta i kako je dobiti?

Licenca za prevoz tereta je dokument koji dozvoljava kompanijama da legalno prevoze teret. Izdaje je Ministarstvo saobraćaja.