licenca za prevoz tereta

Šta je licenca za prevoz tereta i kako je dobiti?

Učesnici transportne industrije konstantno su na točkovima, što od njih zahteva veliku odgovornost i posvećenost poslu kojim se bave. Zbog toga postoje strogo utvrđeni standardi u vezi sa tim ko uopšte može da se bavi prevozom tereta i naplaćuje svoje usluge. Dokument koji garantuje kredibilitet, pouzdanost i iskustvo transportnog preduzeća jeste licenca za prevoz tereta. 

Dobijanje licence je proces za koji je neophodna odgovarajuća dokumentacija, kao i ispunjavanje određenih uslova. Pronađite više informacija u sledećim paragrafima. 

Šta je licenca za prevoz tereta?

licenca za javni prevoz tereta

Licenca za prevoz tereta je dozvola koja omogućava preduzećima ili pojedincima da obavljaju komercijalni prevoz tereta. Ovu licencu izdaju nadležne vlasti, a sam proces uređen je Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju. Javnim prevozom tereta mogu se baviti domaća privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici i to na osnovu dobijene licence koja se mora obnavljati posle propisanog perioda od deset godina. 

Postoji nacionalna i međunarodna licenca. Prevoznici koji poseduju nacionalnu licencu za prevoz tereta, mogu obavljati bilateralni prevoz u zemljama sa kojima je međunarodnim ugovorima predviđeno obavljanje prevoza bez međunarodne licence. 

Zakonski zahtevi za dobijanje licence za prevoz tereta

zakonske obaveze za dobijanje licence za prevoz tereta

Zakonski zahtevi za prevoz tereta uključuje različite aspekte koji se odnose na preduzeća i njihovu sposobnost da bezbedno prevoze teret. Zahteve reguliše javna uprava, uglavnom kroz rad odgovarajućih nadležnih institucija, u Srbiji je to Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Zahtevi se odnose na preduzeća, vozače, kao i na sama vozila koja se koriste za prevoz tereta:

1. Zahtevi za preduzeće 

Zahtevi koji preduzeća moraju da ispune da bi dobili licencu za javni prevoz tereta tiču se finansijske stabilnosti, adekvatne registracije, kao i opšte poslovne reputacije. Propisi u ovoj oblasti se razlikuju od zemlje do zemlje, ali članice EU imaju ujednačene standarde. Takođe i bilateralni odnosi između zemalja suseda mogu igrati ulogu. U Srbiji su relevantne sledeće stavke:

 • Registracija preduzeća 

Preduzeće koje se prijavljuje za licencu za javni prevoz mora biti adekvatno registrovano i posedovati sve potrebne dokumente i dozvole propisane od nadležnih vlasti. To uključuje registrovanje u agenciji za privredne register, kao i potrebne identifikacione brojeve za oporezivanje.

Potrebna dokumentacija se razlikuje u zavisnosti od toga koja je pravna forma preduzeća, ali uglavnom uključuje: 

 • statut preduzeća, 
 • osnivački akt, 
 • potvrde o registraciji, 
 • potvrdu o plaćenom kapitalu, 
 • finansijske izveštaje,
 • kopije ličnih dokumenata osnivača/preduzetnika.
 • Finansijski uslovi 

Preduzeća koja apliciraju za licencu za javni prevoz tereta, moraju da izmire sve poreske i poslovne obaveze. Takođe, potrebno je da kompanije raspoložu izvesnim kapitalom i novčanim rezervama. Tačne sume zavise od toga koliko vozila koje kompanije poseduje, a povećavaju se za svako od vozila.

Trenutno je propisana rezerva u iznosu od 2.000 evra (za domaći), odnosno 9.000 evra (za domaći i međunarodni) za prvo teretno vozilo ili skup vozila. Potom, 1000 evra (za domaći) odnosno 5.000 evra (za domaći i međunarodni) za svako sledeće teretno vozilo ili skup vozila u dinarskoj protivrednosti, po zvaničnom srednjem kursu dinara, koji utvrđuje Narodna banka Srbije, na dan podnošenja zahteva za izdavanje licence.

Računi se obavezno proveravaju na dan podnošenja zahteva za licencu kao i prilikom svake njene obnove.

 • Poslovna reputacija 

Samo poslodavci koji imaju dobro poslovnu reputaciju mogu da apliciraju za licencu za javni prevoz tereta. To pre svega znači da se protiv kompanije ne vode nikakvi sudski postupci. Kompanije koje su osuđene za prekšraje radnih prava, zakona o saobraćaju ili za bilo koja druga dela koja utiču na poslovnu reputacije, nemaju prava na ovu licencu.

2. Zahtevi za vozače 

licenca za javni prevoz tereta

Strogi zahtevi odnose se i na vozače koji imaju licencu za prevoz tereta. Ovi zahtevi se tiču posebnih vozačkih dozvola, kao i osposobljenosti vozača. Vozači moraju proći medicinske provere i imati iskustvo koje daleko nadilazi ono potrebno za učestvovanje u putničkom saobraćaju.

Uslovi se razlikuju od zemlje do zemlje, ali su iste za sve članice Evropske unije.

 • Vozačka dozvola 

Vozači koji se bave prevozom tereta moraju imati adekvatnu vozačku dozvolu. U većini slučajeva to je vozačka dozvola C ili CE kategorije. Starosni uslov za polaganje je 21 godina, a kandidat mora da poseduje dozvolu B kategorije minimum 2 godine pre polaganja za višu kategoriju.

 • Stručna kompetensnost

Mnoge zemlje zahtevaju da profesionalni vozači polažu poseban kurs, poznat kao CPC (Driver Certificate of Professional Competence). Ovaj kurs obuhvata teorijsku i praktičnu obuku i pokriva zakonske propise, bezbednost na putevima, kao i tehničko održavanje vozila.

Vozači kamiona često moraju da ažuriraju svoje znanje uz kontinuiranu obuku. Time se garantuje da vozači prate promene u propisima i održavaju svoje veštine. 

3. Zahtevi za vozila 

Logistika i transport

Zahtevi za vozila potrebni za dobijanje licence za prevoz tereta obuhvataju nekoliko ključnih aspekata:

 • Tehnička ispravnost

Vozila koja se koriste za javni prevoz tereta moraju ispunjavati stroge kriterijume tehničke ispravnosti. Time se garantuje bezbednost učesnika u saobraćaju, vozača i samog tereta. Standardi uključuju provere:

 1. mehaničkih komponenti,
 2. kočionog sistema, 
 3. svetlosne signalizacije, 
 4. pneumatika, 
 5. ogledala, 
 6. upravljačkog sistema, kao i drugih relevantnih aspekata.

Takođe, vozila treba redovno održavati i testirati kako bi se osigurala njihova tehnička ispravnost.

 • Osiguranje 

Prevoznici tereta moraju imati odgovarajuće osiguranje za svoja vozila. Time se štite od gubitaka u slučaju nesreće, krađe ili drugih nepredviđenih događaja. Obično se zahteva polisa osiguranja koja pokriva štetu koje vozilo nanese drugim vozilima ili imovini, kao i posebno osiguranje za teret koji se prevozi.

 • Opremljenost vozila 

 Vozila koja se koriste za prevoz tereta moraju biti opremljena odgovorajućim sredstvima, da bi se garantovala bezbednost vozila i robe. To uključuje:

 1. Utovarnu rampu ili mehanizam za utovar/istovar tereta.
 2. Adekvatnu signalizaciju i osvetljenje koje obezbeđuje dobru vidljivost i bezbednost na putevima.
 3. Sistem vezivanja tereta koji sprečava njegovo pomeranje i obezbeđuje stabilnost tokom transporta.
 4.  Potrebne oznake ili nalepnice koje identifikuju vrstu tereta koji se prevozi, kao što su opasne materije.
 5. Druge specifične zahteve koji se mogu odnositi na određene vrste tereta ili prevoza, kao što su rashladni sistemi za prehrambene proizvode.

Berza tereta za sve licencirane transportere 

KleverCargo je digitalna berza tereta i transporta koja transportere spaja direktno sa nalogodavcima transporta. Svi licencirani prevoznici koji žele da povećaju obim svog poslovanja ili uproste način potražnje za teretom mogu to da urade kroz KleverCargo platformu na dva načina:

1. Potražnja tereta 

U svega nekoliko koraka možete pristupiti dostupnim ponudama za teret na KleverCargo platformi:

1. Ulogujte se na platformu i odaberite opciju Pretraži ponude, a u okviru novog prozora selektujte Ponuda za tovar. 

KleverCargo

2. Potom će Vam se otvoriti sve dostupne ponude među kojima možete pronaći onu koja Vam odgovara.

KleverCargo pronađi utovar

3. Kada nađete odgovarajuću ponudu, pritisnite Pregledaj ponudu i otvoriće Vam se nov prozorčić u okviru kojeg možete detaljnije pregledati informacije o samoj ruti i teretu. Da biste dali svoju ponudu na zahtev za prevoz, unesite svoju cenu koju nudite za uslugu transporta i kliknite na Pošaljite Vašu ponudu. 

KleverCargo nađi utovar

2. Oglašavanje vozila 

Sa druge strane, postoji i opcija oglašavanja vozila, koja je takođe krajnje jednostavna i može se završiti u nekoliko koraka:

1. Ulogujte se na platformu i odaberite opciju +Napravi novo, a u okviru novog prozora selektujte Ponuda za vozilo. 

KleverCargo oglašavnje vozila

2. Otvoriće Vam se nov prozor u okviru kojeg je potrebno da popunite:

 • informacije o ruti
 • informacije o vozilu
 • dodatne informacije

KleverCargo transport i logistika

3. Posebnu pažnju posvetite polju sa Dodatnim informacijama u kojem imate opciju manuelnog unošenja određenih detalja o vozilu. Nakon što to završite kliknite na Dodavane ponude za vozilo i to je to.

KleverCargo

Kako se dobija licenca za prevoz tereta?

Dobijanje licence za prevoz tereta je neophodan korak za kompanije koje se bave transportom. To je relativno dug i složen proces koji sprovode nadležne javne ustanove iz oblasti saobraćaja. Cilj procesa je da se nadležni organi uvere u kvalitet vozila, obuku vozača, kao i generalno u poslovnu reputaciju kompanije koja traži dozvolu.

Zahtevi za dobijanje dozvole za prevoz tereta se mogu razlikovati od države do države, ali uvek sadrže ove ključne aspekte:

1. Dokumentacija

dokumentacija za izdavanje licence za prevoz tereta

Dokumentacija potrebna za izdavanje licence je veoma kompleksna i sadrži podatke o kompaniji, vozilima i vozačima, koji će obavljati transport. 

 • Dokumenta koja se tiču ugleda preduzeća uključuju:

  1. Potvrda nadležnog suda koja dokazuje da privrednom subjektu nije izdata mera zabrane rada.
  2. Potvrda nadležnog organa koja dokazuje da pravno lice nije pravosnažno osuđivano za dela protiv imovine, bezbednosti ili prava po osnovu rada.
  3. Potvrda nadležnog organa da lice nije osuđivano na kazne zatvora.
  4. Potvrda da lice nije u poslednje tri godine osuđivano na novčane kazne veće od propisanog iznosa (za Republiku Srbiju reč je iznosu od 100.000 dinara).
  5. Potvrda da licu nije zabranjeno vršenje prevoza u javnom saobraćaju.
  6. Potvrda da lice nije kažnjeno novčanom kaznom većom od 750.000 dinara za prekšaje u saobraćaju u poslednje tri godine.
 • Dokumenta o finansijskoj sposobnosti uključuju:

  1. Rešenje ili izvod o registraciji privrednog subjekta iz kog se vide podaci o kapitalu za novoosnovani privredni subjekat
  2.  Bilans stanja za godinu koja prethodi datumu podnošenja zahteva
  3. Izveštaj nezavisnog revizora za godinu koja prethodi datumu podnošenja zahteva
  4. Garancija banke
  5. Osiguranje od profesionalne odgovornosti
  6. Dokaz o pravu svojine bez tereta na nepokretnostima, sa rešenjem o utvrđenom porezu na imovinu
 • Dokumenta o profesionalnoj osposobljenosti su:

  1. Sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti
  2. Dokaz o radnom odnosu za lice koje obavlja poslove lica odgovornog za prevoz
  3. Dokaz o radnom angažovanju za lice koje obavlja poslove lica odgovornog za prevoz
 • Dokumenta o voznom parku uključuju:

  1. Spisak registarskih oznaka teretnih vozila za koja se podnosi zahtev
  2. Saobraćajne dozvole za teretna vozila navedena u spisku registarskih oznaka teretnih vozila
 • Dokumenta o vozačima potrebna za licencu su:

  1. Spisak vozača
  2. Licence za obavljanje poslova profesionalnog vozača za vozače navedene u spisku vozača
  3. Potvrda nadležnog organa da vozač nije lice kome traju pravne posledice presude za krivična dela i prekršaje iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima
  4. Dokaz o radnom angažovanju za vozače navedene u spisku vozača

2. Podnošenje zahteva

Podnošenje zahteva za licencu za prevoz tereta

Zahtev za izdavanje licence za javni prevoz tereta podnosi se Ministarstvu saobraćaja. Proces traje oko 30 dana. Licenca važi deset godina i nije prenosiva sa jednog pravnog lica na drugo. Posle deset godina potrebno je podneti zahtev za obnovu licence, najkasnije 90 dana pre isteka stare licence.

Važno je da se dokumenta podnesu blagovremena pogotovo imajući u vidu broj prevoznika koji aplicira za dokumente i kompleksnost prijave.

3. Provera preduzeća

Provera preduzeća koje aplicira za licencu je kompleksna i detaljna. Osim finansijske sposobnosti i poslovnog ugleda preduzeća, kontroliše se vozni park i njegova usklađenost sa propisima, kao i kvalifikovanost vozača. Na kraju proverava se osiguranje kojim podnosilac zahteva pokriva potencijalne rizike za vozila i teret.

4. Izdavanje licence

Licencu izdaje nadležno ministarstvo a zahtevi za izdavanje licence mogu se poslati poštom ili online. Prilikom podnošenja zahteva potrebno je platiti nekoliko administrativnih taksi, kao i taksu za samu licencu:

 1. Takse za zahtev, molbu, predlog i drugi podnesak – 320 dinara
 2. Taksa za rešenje po zahtevu za izdavanje odnosno produženje roka važenja licence za prevoz tereta i izvoda licence – 5.860 dinara.
 3. Taksa za licencu za prevoz tereta – 1.060 dinara
 4. Taksa za izvod licence za prevoz tereta (za svaki izvod licence za prevoz tereta) – 1.060 dinara

Produžavanje licence za prevoz tereta

Produžavanje licence za prevoz tereta

Licenca važi deset godina, a zahtev za produžavanje licence se mora podneti najkasnije 90 dana pre isteka tog roka. Postupak nadležnog ministarstva je isti kao kod izdavanja prvobitne dozvole i proces uključuje iste dokumente i provere.

Privredni subjekti kojima je licenca istekla nemaju prava da prevoze teret do produžavanja licence. Propisana novčana kazna za one koji prevoze teret bez licence je između 400.000 I 800.000 dinara.

Zaključak

Logistika i transport

Licenca za javni prevoz tereta je dokument koji dozvoljava kompaniji prevoz tereta. Ona je takođe dokaz da je kompanija usklađena sa propisima u industriji i da su vozači koji prevoze teret adekvatno obučeni. 

KleverCargo je platforma koja spaja kompanije koje obavljaju transport i imaju potrebne licence i one kojima je potreban prevoz robe. Registrujte se na platformu da pronađete potencijalne klijente i ponudite usluge prevoza.

Scroll to Top