Pariteti incoterms

Šta su pariteti i koji od njih se najčešće koriste?

Pariteti su međunarodno definisana pravila koja određuju termine u oblasti logistike i transporta koja se tiču međunarodne trgovine.