Pariteti incoterms

Šta su pariteti i koji od njih se najčešće koriste?

Pariteti ili incoterms su unapred definisana međunarodna pravila u oblasti trgovine i logistike. Oni pojašnjavaju pravila i uslove koje kupci i prodavci koriste u međunarodnim i domaćim trgovinskim ugovorima.

Pariteti preciziraju ko je odgovaran za plaćanje i upravljanje pošiljkom, osiguranjem, dokumentacijom, carinjenjem i drugim logističkim procesima u lancu snabdevanja

U ovom tekstu ćemo objasniti kako pariteti funkcionišu i koja je njihova svrha. Takođe, navešćemo najčešće korišćene paritete i definisati na šta se koji od njih odnosi.

Čemu služe pariteti?

pariteti

Pariteti su prvi put uvedeni 1936. godine od strane Međunarodne trgovinske komore (International chamber of commerce – ICC) kako bi se pružile smernice za tumačenje i primenu klauzula ugovora o međunarodnoj trgovini. Ovi standardi se blagovremeno ažuriraju kako bi se prilagodili promenama u međunarodnoj trgovini i poslovnim praksama.

Glavni razlozi za uvođenje pariteta su:

1. Jasnoća i doslednost 

Pariteti pružaju jasne smernice o obavezama i odgovornostima kupca i prodavca u međunarodnoj trgovini. Oni definišu tačno ko je odgovoran za organizaciju i plaćanje transporta, osiguranje, carinske formalnosti i troškove u svakom koraku trgovinske transakcije.

2. Smanjenje nesporazuma

Korišćenje pariteta smanjuje mogućnost nesporazuma i sporova između kupca i prodavca. Jasno definisanje obaveza i odgovornosti olakšava pravilno tumačenje ugovora i sprečava nesuglasice tokom trgovinskih transakcija.

3. Prilagođavanje promenama

Pariteti se redovno ažuriraju kako bi odražavali promene u poslovnim praksama i međunarodnoj trgovini.

Najčešće korišćeni pariteti 

Pariteti

Sledeći pariteti tiču se drumskog saobraćaja, mada se neki od njih mogu odnositi i na avio i vodeni saobraćaj: 

1. Franko fabrika – EXW (Ex Works)  

Kada je reč o EXW (Ex Works) paritetu, prodavac je dužan da pripremi robu za preuzimanje od strane kupca u svojoj fabrici. To znači da su obaveze prodavca veoma male, dok sve troškove snosi kupac.

2. Franko prevoznik  – FCA (Free Carrier) 

Franko prevoznik paritet podrazumeva da prodavac predaje izvozno ocarinjenu robu prevozniku koga je odabrao kupac. Ovaj paritet je pogodan i za avionski i kontejnerski transport.

3. Transport plaćen – CPT (Carriage Paid To) 

Prodavac predaje robu prevozniku ili drugoj osobi na dogovorenom mestu sa plaćenim prevozom i troškovima izvoznog carinjenja. Prodavac je ispunio obavezu kada robu preda prevozniku, a ne kada ona stigne do mesta odredišta. To znači da prvi prevoznik preuzima rizik na sebe onog trenutka kad preuzme robu.

4. Transport i osigururanje plaćeni – CIP (Carriage And Insurance Paid To) 

pariteti

Prodavac predaje robu prevozniku ili drugoj osobi na dogovorenom mestu sa plaćenim osiguranjem robe protiv rizika oštećenja ili gubitka robe. Vozarina i putarina su plaćeni na isti način.

5. Isporučeno na terminal – DAT (Delivered At Terminal) 

Prodavac isporučuje robu na dogovoreni terminal i snosi sve troškove dopremanja i izvoznog carinjenja u luci odnosno dogovorenom terminalu (pomorski, železnički, vazdušni). Kupac ima obaveze uvoznog carinjenja i ostalih troškova nakon uvoza.

6. Isporučeno na naznačenoj destinaciji – DAP (Delivered At Place) 

Prodavac isporučuje robu na dogovoreno mesto na dolaznom prevoznom sredstvu sa svim troškovima i rizikom uključujući izvozno carinjenje.

7. Isporučeno na mesto, neistovareno – DPU (Delivered at Place Unloaded)

Prodavac vrši isporuku onda kada robu stavi na raspolaganje prodavcu na uvtrđenom mestu. Mesto može da označava terminal, luku ili skladište, a ovaj paritet se odnosi na sve vrste saobraćaja. 

8. Isporučeno ocarinjeno – DDP (Delivered Duty Paid) 

Prodavac isporučuje robu na dogovoreno mesto sa svim troškovima, ovo je maksimalna obaveza za prodavca jer obuhvata i izvozno i uvozno carinjenje.

Razlika između pariteta iz 2010. i 2020.

Logistika i transport

Iako su osnovni elementi još uvek veoma slični, došlo je do nekih promena u definiciji pariteta u 2020. godine. Definicije pariteta menjaju se na svakih deset godina, da bi se prilagodile promenama u industriji. U ovom slučaju došlo je do dve značajne promene:

 1. Definicija Dostavljeno na mesto (DAP): Definicija DAP-a je izmenjena kako bi obuhvatila isporuke do carinskog skladišta na kopnu (ICD), što je objekat gde se roba čisti za uvoz ili izvoz. Ova promena odražava sve veću upotrebu ICD-a u međunarodnoj trgovini.
 2. Definicija Dostavljeno s plaćenim carinama (DDP): Definicija DDP-a je razjašnjena kako bi se naglasilo da je prodavac odgovoran za sve troškove i rizike koji se odnose na isporuku robe, uključujući carinsko čišćenje. Time se eliminiše konfuzija oko odgovornosti za troškove.

Takođe pariteti od 2020. godine stavljaju veći naglasak na ekološku održivost. Uz to sve definicije su sada pomalo pojednostavljene da bi bile lakše razumljive početnicima u industriji i da bi se izbegle zabune.

Koristi KleverCargo platformu da posluješ međunarodno i lokalno

Međunarodna trgvoina je kompleksan proces, zato je za ponuđače robe dobro je da koriste alate koji im mogu olakšati taj proces. KleverCargo berza tereta i transporta idealan je izbor za tako nešto, jer olakšava upotrebu pariteta i pronalazak prevoznika za datu robu. 

Proces je krajnje jednostavan:

1. Ulogujte se na platformu i odaberite opciju +Napravi novo, a onda kliknite na sekciju Zahtev za prevoz.

KleverCargo zahtev za prevoz

2.Potom je potrebno da unesete informacije o ruti, kao što su datum preuzimanja i dostave tereta, mesto utovara i isporuke. Ostala polja tiču se samog tereta:

KleverCargo

3. U sekciji Dodatne informacije, nalazi se i Incoterms polje. Pomoću njega možete odabrati odgovarajući paritet u par klikova. 

KleverCargo pariteti

4. Preostalo je još da kliknete na dugme Dodaj zahtev za prevoz i to je to, ponuda je postavljena, a stotine proverenih prevoznika moći će da je vidi i da svoju cenu za nju. 

Na šta se pariteti ne odnose?

Na šta se partieti ne odnose

 Postoje takođe i oblasti na koje se pariteti ne odnose:

 1.  Pariteti se ne bave uslovima prodaje.
 2.  Pariteti ne definišu koja se roba prodaje.
 3. Oni ne navode cenu robe koja se prodaje.
 4.  Pariteti ne navode način isplate niti vreme isplate.
 5.  Pariteti ne navode kada se vlasništvo nad robom prenosi sa jedne stranke na drugu.
 6. Ne navode koji dokument treba obezbediti za prodaju.
 7. Ne navode kazne za neispunjavanje obaveza.

Pogodnosti i nedostaci pariteta

Logistika i transport

Pariteti imaju svoje prednosti i mane kao i bilo koje drugo pravilo. Ali, sama činjenica da postoje toliko dugo i da se menjaju u skladu sa promenama u industriji transporta govori da postoji potreba za njima.  Postojanje uređenog sistema je omogućilo međunarodnu trgovinu bez zabuna i komplikacija koje proističu iz različitih nacionalnih propisa.

 • Pogodnosti

Najvažnija pogodnost korišćenja pariteta je u njihovoj ujednačenosti. Međunarodna standardizacija omogućava svim učesnicima lanca snabdevanja da rade po istim pravilima. Time se garantuje bezbedan i regulisan prevoz robe.

Pariteti takođe koriste jednostavne i lako razumljive termine koji se mogu primenititi bez obzira na to kakvu robu prevozite i u kojim količinama. To znači da će biti mnogo manje nesporazuma i mnogo manje nepotrebnih troškova.

Pariteti su definisani od strane međunarodnog i neutralnog tela. Oni se takođe menjaju i dodatno definišu tako da prate trendove u industriji transporta i menjaju se kako se menja sama industrija.

 • Nedostaci 

Postoje i nedostaci korišćenja pariteta, a oni su pre svega posledica toga što kupci i prodavci robe ne vide proces na isti način i ne slažu se uvek koji je paritet primenjiv. Ovo ne znači da su sami termini nejasni, već samo ukazuje na potrebu za pregovaranjem da bi se transport završio na način koji je lukrativan za sve strane.

Takođe, poštovanje izvesnih termina, koji se tiču osiguranja, može učiniti prevoz skupljim za jednu od strana.

Pariteti olakšavaju proces međunarodne trgovine i transporta

KleverCargo pariteti

Pariteti su važan segment međunarodne trgovine i industrije transporta, jer omogućavaju da se uspostave jasne i razumljive definicije obaveza koje ima prevoznik i naručilac prevoza. Time se sprečavaju nesporazumi i svi učesnici moraju poštovati ista pravila.

Registrujte se na platformu KleverCargo i olakšajte svoje svakodnevno poslovanje tako što ćete sklapati dogovore brzo i efikasno u samo par klikova. 

Scroll to Top