roba

Skladištenje robe

Skladištenje robe: planiranje i organizacija skladištenja

Skladištenje robe je ključni deo lanca snabdevanja koji omogućava upravljanje inventarom, kao i neometanu isporuku pošiljke do potrošača. Planiranje i organizacija skladišta su od suštinskog značaja za poslovanje svih kompanija bez obzira na njihovu veličinu ili industriju u kojoj posluju. Da bi se razumeo proces planiranja i organizacije skladišta, potrebno je prvo objasniti šta skladištenje …

Skladištenje robe: planiranje i organizacija skladištenja Pročitaj više »

Pakovanje robe

Pakovanje robe: odabir ambalaže i priprema robe za prevoz

Pakovanje robe je od izuzetne važnosti za sigurnost pošiljke. Da bi roba bila bezbedno dopremljena do kupca ona mora biti adekvatno upakovana i zaštićena. Ambalaža treba da bude praktična i izdržljiva, a proizvođači vrstu pakovanja biraju prema osobinama proizvoda.  Prilikom pakovanja proizvođač treba da ispuni dva zahteva savremenog tržišta: da ostvari minimalne troškove pakovanja i …

Pakovanje robe: odabir ambalaže i priprema robe za prevoz Pročitaj više »

Scroll to Top