Pakovanje robe

Pakovanje robe: odabir ambalaže i priprema robe za prevoz

Pakovanje robe je od izuzetne važnosti za sigurnost pošiljke. Da bi roba bila bezbedno dopremljena do kupca ona mora biti adekvatno upakovana i zaštićena. Ambalaža treba da bude praktična i izdržljiva, a proizvođači vrstu pakovanja biraju prema osobinama proizvoda. 

Prilikom pakovanja proizvođač treba da ispuni dva zahteva savremenog tržišta: da ostvari minimalne troškove pakovanja i maksimalnu zaštitu proizvoda. Uz to, današnje tržište dodaje i estetiku kao izuzetno bitan faktor. Istraživanja su pokazala da čak 7 od 10 potrošača smatra da ambalaža može da utiče na to da li će kupiti određeni proizvod. Zbog toga je pored funkcionalnosti bitan i izgled pakovanja, jer utiče na imidž proizvoda i povećava prodaju.

Odabir odgovarajuće ambalaže

Ambalaža

Pakovanjem robe u ambalažu postiže se očuvanje kvaliteta proizvoda.Takođe, adekvatno pakovanje olakšava skladištenje robe i njenu pripremu za transport. Čvrsto upakovani proizvodi mogu se slagati jedan na drugi bez rizika, te se tako u jednoj turi može transportovati veća količina proizvoda.

Pored bezbednosti robe, prava ambalaža svojim atraktivnim izgledom treba da utiče na porast prodaje tako što će privući pažnju većem broju kupaca. To su dve osnovne razlike u nameni ambalaže, pa se prema tome ambalaža deli na:

1. Komercijalna (prodajna) ambalaža

Komercijalna ambalaža je pakovanje u kojem se roba prodaje potrošaču. Ona treba svojim dizajnom, veličinom, bojom i oblikom da privuče što veći broj kupaca i tako poveća prodaju određenog porizvoda. 

2. Transportna ambalaža

Transportna ambalaža je pakovanje koje treba, prvenstveno, da zaštiti robu od spoljašnjih oštećena. Ona može biti od različitih materijala od kojih svaki ima svoje prednosti i mane:

 • Staklo

Jedino staklena ambalaža može da se koristi neograničeno bez potrebe da se reciklira. Međutim, staklene ambalaže nisu praktične, jer ukoliko se sa robom ne postupa pažljivo, može doći do lomljenja i pucanja, a time i do oštećenja proizvoda. 

 • Plastika

Plastična ambalaža je najzastupljenija u Evropi. Preko 50% evropskih proizvoda je zapakovano u plastiku. Na njenu široku upotrebu utiče njena fleksibilnost i to što je izuzetno lagana i jeftina. Međutim, glavna mana joj je što nije biorazgradiva i značajno utiče na zagađenje životne sredine. 

 • Metal

Dva metala koja se najčešće koriste za pakovanje robe su aluminijum i čelik. Metalna ambalaža je pogodna za pakovanje jer pruža dobru fizičku zaštitu, lako se oblikuje i otporna je na promenu temperature. Međutim, na njen kvalitet s vremenom dosta utiču korozija i rđanje.

 • Papir/karton

Odabir odgovarajuće ambalaže

Papirna ili kartonska ambalaža je dobra jer se jednostavno oblikuje, nema veliku masu i biorazgradiva je. Ekološki osvešćeni potrošači uglavnom se opredeljuju za robu upakovanu u papirnu/kartonsku ambalažu. Međutim, nedostaci su joj osetljivost na vlagu i svetlost, kao i zapaljivost.

 • Drvo

Prednosti drvene ambalaže su biorazgradivost, niska cena i velika izdržljivost. Tvrde drvene kutije se često oblažu papirom ili sunđerom, kako bi se proizvod dodatno zaštitio. Ipak, kao i paprina, i drvena ambalaža je lako zapaljiva i podložna uticaju vlage.

 • Tekstil

U tekstilnoj ambalaži se, najčešće, koriste juta, konoplja, lan i pamuk. Uz prednosti kao što su niska cena, fleksibilnost i mala masa, može predstavljati pravi izbor. Međutim, treba obratiti pažnju na to da je tekstilna ambalaža najpodložnija uticaju vlage.

 • Keramika

Keramička ambalaža je izuzetno jednostavna za oblikovanje. Takođe, lako se mogu kreirati različiti dizajni keramičke ambalaže, što pozitivno utiče na imidž proizvoda, Međutim, mane su joj krhkost i lomljivost.

 • Kombinovani materijali

Kombinovana ambalaža se izrađuje od plastike i nekog od ostalih materijala. Ona predstavlja ekološki prihvatljivije rešenje od ambalaže koja je cela od plastike i zato se sve češće koristi. Takođe, relativno joj je niska cena, a poseduje dobar kvalitet. 

Međutim, zbog specifičnog načina izrade moguće je da neke komponente ambalaže nepovoljno deluju na proizvod. Neophodno je da ambalaža bude adekvatno obložena, kako ne bi došla u kontakt sa proizvodom i oštetila ga. 

Pravilno pakovanje robe

Pravilno pakovanje robe

Ukoliko roba nije adekvatno spakovana i zaštićena, čak i najmanja rupa na putu može je oštetiti. Kako bi se to izbeglo, važno je znati osnovne tehnike pakovanja i zaštite robe. 

Tehnike pakovanja robe

Od prirode proizvoda zavise vrsta ambalaže i tehnike pakovanja. Zato je bitno da se ambalaža prilagodi uslovima prevoza, skladištenja i prodaje.

Da bi se ovi zahtevi ispunili, neophodno je izabrati odgovarajuću tehniku pakovanja. Ovo su osnovne:

1. Rasuto pakovanje

Najlakša i najzastupljenija tehnika je rasuto pakovanje. Najviše se koristi kod prevoza robe na male udaljenosti.

Kod ove tehnike:

 • roba se meri, razvrstava prema težini i pakuje u plastične kese,
 • plastične kese se čvrsto zatežu kako bi se sprečilo pomeranje proizvoda tokom prevoza,
 • plastična kesa sa robom se ubacuje u još jednu kesu radi bolje zaštite,
 • upakovana roba se stavlja u kutiju napunjenu sunđerom, a
 • kutija se dodatno osigurava trakama i etiketama.

 

2. Plasno pakovanje

Plasnim pakovanjem obezbeđuje se da roba bude ravnomerno raspoređena unutar ambalaže. Time se dobija čvršće i otpornije pakovanje.

Proizvodi se slažu jedan na drugi pre nego što se prenesu u kutiju ili na paletu. Tako je moguće i kutije ili palete slagati vertikalno. To je pogodno jer se dostupan prostor u skladištu ili transportnom vozilu maksimalno iskorišćava. Ujedno je i roba sigurnije spakovana i zaštićena od lomljena i grebanja. 

3. Slojno pakovanje

Slojno pakovanje funkcioniše kao plasno, jedino što se kod njega između nivoa horizontalno postavlja pregrada. Pregrada je, najčešće, od kartona ili pene. Time se roba unutar pakovanja dodatno osigurava.

4. Pregradno pakovanje

Kod pregradnog pakovanja se unutar ambalaže postavljaju pregrade. One raspoloživ prostor dele na ćelije koje odgovaraju veličini i obliku proizvoda. Ova tehnika pakovanja pruža najveću zaštitu proizvoda i zato je veoma zastupljena.

5. Modularno pakovanje

Modularno pakovanje je popularno jer koristi minimalnu količinu materijala za pakovanje kako bi se spakovala što veća količina proizvoda. Najčešće se vezuje za pakovanje staklenog posuđa. 

Proizvodi se:

 • ređaju na plastičnu ploču,
 • organizuju u pravougaone module i
 • obmotovaju slojem termoskupljajuće folije.

Tako zaštićeni moduli se raspoređuju na palete. Po nekoliko modula se grupišu i još jednom štite termoskupljajućom folijom. Na kraju, palete se slažu vertikalno jedna na drugu i otpremaju.

Zaštita robe

Prilikom pakovanja je neophodno robu zaštiti od lomljenja, grebanja, ulubljivanja i ostalih oštećenja. Tipični postupci su:

 • umotavanje proizvoda u različite folije i najlone,
 • biranje pakovanja tako da što više odgovara veličini proizvoda,
 • pravilno zatvaranje kutija,
 • lepljenje kutija 
 • označavanje pakovanja neophodnim informacijama o proizvodu.

Uklanjanje praznog prostora unutar pakovanja

Pakovanje robe

Uklanjanje praznog prostora je posebna mera zaštite proizvoda unutar pakovanja. Što je proizvod unutar pakovanja bolje fiksiran to je manja verovatnoća od oštećenja. U ovu svrhu koriste se različiti zaštitni materijali:

 • drvena vuna,
 • stiropor,
 • karton,
 • pucketava folija,
 • streč folija,
 • plastični štitnici.

Međutim, danas je aktuelna potražnja za ekološkom ambalažom čime će se smanjiti količine ambalažnog otpada. Čak 77% potrošača veruje da je važno da ambalaža bude ekološki prihvatljiva. Zato su sve manje u upotrebi folije i plastika kao zaštita proizvoda.

Organizacija tereta

Organizacija tereta

Organizacija tereta je niz procesa koje je potrebno ispuniti da bi roba bila adekvatno pripremljena za transport:

 • Razvrstavanje robe

Razvrstavanje robe podrazumeva plansko pakovanje proizvoda po kutijama. Prvi korak, koji proizvođači mogu preduzeti kako bi sprečili oštećenja svojih proizvoda, jeste da ih sortiraju po nekom kriterijumu:

 • lomljivosti,
 • nameni,
 • veličini,
 • težini.
 • Upotreba paleta

Upotreba paleta

Palete su pomoćna oprema koja se koristi kako bi prevoz tereta bio jednostavniji i bezbedniji. One su najpraktičniji i najekonomičniji izbor jer:

 • zauzimaju malo prostora,
 • mogu se slagati jedna na drugu,
 • stabilne su i čvrste,
 • omogućavaju maksimalnu iskorišćenost skladišnog i tovarnog prostora,
 • smanjuju rizik od oštećenja robe,
 • povećavaju sigurnost radnika.

Palete se mogu praviti od različitih materijala, a najčešće se koriste drvene euro palete. Čak 94% proizvođača svoju robu pakuje na drvene palete. Međutim, danas se sve češće koriste i plastične palete. Svake godine njihova primena raste za oko 15%.

Ukoliko imate paletarnu robu i u potrazi ste za prevozom, idealno rešenje za Vas je KleverCargo berza transporta.

Kada se registrujete na platformu, sve što treba da uradite jeste da kliknete na polje Zahtev za prevoz i da unesete sve neophodne informacije o teretu. 

KleverCargo zahtev za prevoz

Prvo je potrebno da unesete informacije o ruti, kao što su datum preuzimanja i dostave tereta, mesto utovara i isporuke. Ostala polja tiču se samog tereta.

KleverCargo

Kada popunite naziv i ukupnu vrednost tovara, treba da u polju Način pakovanja od ponuđenog izaberete opciju Paleta. Kada to uradite, ostala polja će se automatski generisati. Treba da ih popunite neophodnim podacima o paleti, kao što su širina, visina, dužina, težina, broj i složivost paleta.

Pronađi robu za prevoz

Poslednji korak je klik na Dodaj zahtev za prevoz, nakon čega Vam preostaje da čekate najbolju ponudu za transport.

Pored paletarne robe, KleverCargo podržava i ostale vidove pakovanja i organizacije tereta, te pokriva sve moguće solucije, zato je sjajan izbor za sve nalogodavce transporta. Dodatni bonus je što je upotreba platforme potpuno besplatna za nalogodavce. Shodno načinu pakovanja koji odaberete, unesite relevantne podatke i klikom na Dodaj zahtev za prevoz objavite svoju ponudu. 

KleverCargo

 • Stabilizacija tereta

Poslednji korak pre utovara tereta u transportno vozilo jeste stabilizacija tereta. Time se sprečavaju oštećenja, gubici i krađe proizvoda. Kako bi roba bila čvrsto i stabilno spakovana, treba obratiti pažnju da:

 • proizvodi budu ravnomerno raspoređeni unutar ambalaže,
 • ambalaža ne bude pretovarena i 
 • proizvodi budu obmotani zaštitnim folijama ili nekim drugim materijalom.

Označavanje paketa

Pakovanje robe

Ambalaža ima i informativni značaj. Oznake na paketima obaveštavaju korisnike i prevoznike o svim važnim karakteristikama proizvoda. Od vrste ambalaže zavisi priroda oznaka:

 • na komercijalnoj ambalaži se nalaze informacije namenjene kupcima, dok se
 • na transportnoj ambalaži nalaze informacije o pravilnom rukovanju paketima namenjene osobama koje vrše utovar i istovar, transporterima i skladišnicima.

Pravilno označavanje paketa pomaže u uštedi vremena i novca. Oznake sadrže sve neophodne informacije o ambalaži i proizvodu što olakšava i ubrzava komunikaciju između svih odgovornih za određeni paket. Takođe, time se sprečavaju greške u rukovanju a samim tim i oštećenja proizvoda. 

Neke od bitnih oznaka koje se sreću na transportnoj ambalaži su:

 1. deklaracija proizvoda (naziv i tip proizvoda, podaci o proizvođaču i prevozniku),
 2. kvalitet proizvoda,
 3. zaštitini znak,
 4. tehnička uputstva za pravilno rukovanje paketom,
 5. EAN (bar) kod,
 6. uputstva za upotrebu i čuvanje robe,
 7. ekološki sertifikati.

Pakovanje robe je ključno za bezbednost robe u transportu i skladištu 

Pakovanje robe

Savremeno tržište nudi raznovrstan asortiman ambalaže različitih oblika, materijala i veličina. Proizvođači će spram vrste proizvoda izabrati odgovarajuće pakovanje za svoju robu. Kako bi pripremili robu za prevoz, potrebno je još da zaštite proizvode unutar ambalaže i da samo pakovanje valjano označe. Tada preostaje još samo da pronađu podobnu ponudu za prevoz.

Ukoliko ste vlasnik tereta u potrazi za bezbednim, kvalitetnim i povoljnim prevozom, pravi izbor za Vas je KleverCargo. Registrujte se besplatno na platformu i krenuti u potragu za adekvatnim prevoznikom za Vaš tip robe. 

Scroll to Top