Euro paleta

Euro palete i druge vrste paleta

Početkom dvadesetog veka, usled industrijalizacije i sve veće potražnje, a samim tim i obimnije proizvodnje i transporta robe, došlo je do novih izuma koje će olakšati ove logističke procese. Palete su jedan od noviteta izmišljenih sa tom namerom. Uvedene su u upotrebu 1924. godine i od tada su se modifikovale i razvijale, kako bi tridesetih godina prošlog veka poprimile izgled i funkciju koju imaju i danas.

Od tada se svet logistike, skladištenja i transporta u potpunosti izmenio. Upotreba paleta pojednostavila je i ubrzale proces pakovanja, utovara, prevoza i skladištenja robe. Takođe, obezbedila je njenu bolju zaštitu i kontrolu. U sledećim paragrafima objasnićemo šta su palete i koje sve vrste paleta postoje, a obradićemo i njihovu standardizovanu varijantu, odnosno Euro paletu, poznatiju kao EPAL. 

Šta su palete?

Palete su čvrste, ravne, prenosive platforme koje se koriste u industriji transporta i skladištenja. Postale su neizostavni deo logističkih procesa zbog brojnih pogodnosti koje njihova upotreba donosi lancu snabdevanja, kao na primer:

 1. Ubrzan proces utovara i istovara
 2. Uprošćen proces skladištenja robe 
 3. Smanjena potreba za radnom snagom 
 4. Bezbednost radnika koji rukuju teretom
 5. Mogućnost razmene i reciklaže paleta
 6. Smanjenjena mogućnost oštećenja robe
 7. Olakšan proces pripreme robe za prevoz

Postoji više vrsta paleta u zavisnosti od njihovih dimenzija i načina izrade. U Evropskoj uniji postoji standard u pogledu materijala, dimenzija i izgleda paleta. Kompanije iz EU, kao i one koje izvoze robu u EU moraju poštovati taj standard.

Euro paleta

Dimenzije euro palete

Euro paleta je standardizovana paleta koja se koristi u industriji transporta i skladištenja. Karakteristike euro palete su:

 • Dimenzije: 1200 mm x 800 mm
 • Težina: sama paleta teži od 20-25 kg 
 • Oznake
  • EPAL logo – leva noga palete, 
  • Šifra proizvođača i potpis verifikatora – centralna noga palete 
  • Verifikacioni ekser koji svedoči o popravci palete – centralna noga palete
  • EUR EPAL logo ovalno uokviren – desna noga palete 
 • Materijal: napravljene su isključivo od suvog drveta kako bi se sprečilo truljenje i propadanje.
 • Kapacitet nosivosti: statička nosivost, koja može biti iskorišćena u skladištu, jeste do 4000 kg, dok dinamička nosivost iznosi do 1500 kg  

Najveća pogodnost standardizovane Euro palete jeste što se zbog široke upotrebe lako kombinuju, slažu i pakuju. Takođe, proces utovara je jednstavniji jer se ne mora čekati da se roba natovari na palete, već je ona pripremljena kada prevoznik dođe. Utovar se tada vrši direktno, a prevoznik ostavlja prazne palete od prethodnog istovara.

Ipak, Euro paleta nije bez mana. Dešava se da se, zbog široke upotrebe Euro palete, one često oštećuju, a neretko ih je teško i pronaći.

Ostale vrste paleta

ostale vrste paleta

Pored Euro palete postoje i brojne druge vrste palete u čestoj upotrebi. Mogu se podeliti na nekoliko način, zavisno od industrije ili svrhe, ali najčešća je podela prema materijalu izrade: 

1. Drvene palete

Prave se od mekog i tvrdog drveta, a kada su napravljene od tvrdog pružaju veću potporu i nosivost, koja je uglavnom do 3600 kg. Najrasprostranjenije su, a delom je to i zbog standardizovane Euro palete, koja je napravljena od drveta. 

Bor, jela i hrast najčešće su korišćene vrste drveta u izradi ovih paleta. Najveća prednost drvenih paleta jeste njihova ekonomičnost, visok stepen fleksibilnosti i mogućnost popravke ukoliko se oštete.

2. Plastične palete

U poslednje vreme posebna pažnja se usmerava na pravljenje plastičnih paleta od recikliranog materijala, i to najčešće od PET materijala. Nove plastične palete najčešće su napravljene od polietilena visoke gustine. Traju duže od paleta napravljenih od drveta, pa su neretko i skuplje od njih. Nosivost plastičnih paleta je uglavnom do 680 kg tereta, ali može da ide i do 1500 kg u zavisnosti od gustine i čvrstine korišćene plastike. 

Ove palete otporne su na vodu, hemikalije i rđu, te su pogodne za upotrebu, jedina mana im je što nisu bio razgradive. 

3. Metalne palete

Metalne palete traju najduže, ali su zbog te činjenice kao i njihove izdržljivosti uglavnom skupe. Najčešće su napravljene od čelika ili drugih legura, a njihova statička nosivost može da dosegne čak i do 7500 kg. Najviše se koriste u vojnoj, mašinskoj i automobilskoj industriji za prevoz i skladištenje izuzetno teškog tereta. 

4. Kartonske palete

Napravljene su od čvrstog, kompresovanog kartona. Sve više i više postaju popularne upravo zbog toga što ih je lako reciklirati. Međutim, ove palete nisu naročito izdržljive, njihova dinamička nosivost je oko 500 kg, a statička duplo veća, odnosno oko 1000 kg. 

Ipak, postoje inudstrije kojima je ova nosivost sasvim dovoljna, a bitno im je da budu ekološki osvešćeni, te i ove palete nalaze svoje kupce i to obično među suvom prehrambenom i farmaceutskom industrijom. Uglavnom se koriste za lakši teret i prevoz robe koja ne zahteva dugotrajno skladištenje. 

5. Palete od recikliranog materijala

Drvene palete se neretko recikliraju, a to se dešava i sa plastičnim paletama, koje se potom prave polovično od novog i recikliranog materijala kako bi se smanjio uticaj na životnu sredinu.  

Kako odabrati pravu vrstu paleta?

Kako odabrati odgovarajuću vrstu paleta

Kad je u pitanju odabir vrste palete, potrebno je uzeti u obzir nekoliko faktora. Ovo su smernice šta treba da imate na umu kad birate palete koje ćete koristiti prilikom skladištenja i transporta:

 • Vrsta robe

Razmotrite koju ćete vrstu robe prevoziti i skladištiti. Posebno treba uzeti u obzir dimenzije robe, kao i njenu težinu, oblik i osetljivost na oštećenja. 

Ambalaža robe takođe igra ulogu u izboru palete. U nekim slučajevima komercijalna ambalaža je jedina ambalaža koju roba ima, dok u drugim transportna ambalaža omogućava lakše rukovanje teretom tokom transporta. Ovo takođe robu čini težom i kabastijom i tako utiče na izbor palete.

 • Materijal

Uzmite u obzir material od kojeg je paleta napravljena. Drvene palete se najčešće koriste, ali plastične i metalne takođe imaju svoje prednosti. Treba imati na umu koliko su materijali otporni na vlagu i koroziju, kao i na sredinu u kojoj se roba skladišti i čuva.

 • Standardi i propisi 

Proverite relevantne standarde i propise u vašem regionu. Na primer EU ima standard za Euro palete, kao i za palete koji se koriste u izvesnim industrijama, kao što je zdravstvo ili prehrambena industrija.

 • Dimenzije i nosivost paleta

Procenite dimenzije i nosivost paleta a u skladu sa robom koju prevozite i skladištite.

 • Logistički faktori

Razmotrite logistička pitanja, kao što je koliko su palete koje koristite kompatibilne sa viljuškarima i drugom opremom u skladištima. Takođe korisno je imati palete koje se mogu skalapati jer time štedite prostor.

 • Troškovi

Na kraju uzmite u obzir cenu paleta i koliko ih je teško nabaviti.

Rukovanje paletama

Rukovanje paletama

Rukovanje paletama je ključni deo logističkih operacija u transportu i skladištenju robe. Procces rukovanja paletama zahteva pažnju, veštinu i obuku, kao i precizno poštovanje sigurnosnih protokola. Time se garantuje bezbednost i robe, kao radnika koji upravljaju robom u skadištu i prevoze je. Zaposleni u industriji transporta i skladišta moraju da uspostavljaju i revidiraju protokole za rukovanje paletama, kako bi postigli što veću efikasnost u ovom procesu koji se sastoji od sledećih stavki:

1. Raspoređivanje robe

Prilikom transporta ili skladištenja paletiziranog tereta, roba se ravnomerno raspoređuje na paletu. Posebno treba obratiti pažnju da roba ne prelazi ivice palete i da je gornji nivo napakovane robe ravan. Potom se roba oblaže prijanjajućom folijom kojom je bitno obuhvatiti i osnovu same palete kako bi roba bila što bolje pričvršćena, a samim tim i sigurnija. Dodatna zaštita može se pružiti u vidu trake ili kanapa koji će još jače fiksirati robu za paletu. Ovakvim obezbeđivanjem robe, palete garantuju veću bezbednost tereta koji se prevozi ili skladišti. 

Pravilnim raspoređivanjem robe se postiže maksimalno korišćenje prostora i smanjuje se rizik od oštećenja robe. U isto vreme svi logistički procesu su lakše, ako je roba efikasno raspoređena. 

Dobra umreženost i jasna komunikacija izuzetno je bitna kada je u pitanju raspoređivanje robe na palete, kao i raspored samih paleta i njihovo osiguravanje od pomeranja prilikom transporta. Neretko može doći do oštećenja robe, jer prilikom sklapanja ugovora o transportu nije dovoljno jasno naznačeno kakvo rukovanje roba zahteva. 

Zato je KleverCargo platforma za berzu tereta i transporta idealno rešenje, jer direktno spaja ponuđače tereta i prevoznike, te nema mesta propustima u komunikaciji koja broji više učesnika. 

Takođe, na platformi su svi neophodni podaci transparentni i jasno naznačeni pa se propusti ne dešavaju. Dodatni bonus jeste što postoji opcija kreiranja predefinisane ponude za teret, što Vam omogućava da ukoliko šaljete iste pakete, jednostavno možete da ih sačuvate kao šablon i ubrzate sam proces, dok u istvo vreme sprečavate moguće greške prilikom unošenja podataka. 

Pogledajte tutorijal koji će Vam pojasniti samu platformu i njenu upotrebu i registrujte se ovde

2. Upotreba viljuškara

Viljuškari su posebno dizajnirana vozila koja omogućavaju podizanje, spuštanje i premeštanje paleta sa lakoćom. Neophodno je da se tipovi viljuškara usklade sa tipovima paleta. Ove mašine omogućavaju brže i efikasnije utovarivanje, istovarivanje i premeštanje paleta, čime se smanjuje vreme potrebno za manipulaciju i povećava ukupna produktivnost.

Kao i kod upotrebe bilo koje druge mehanizacije, suštinski je važno da se izaberu palete i viljuškari koji garantuju bezbedno rukovanje robom. U ovome važnu ulogu igra i obuka i kontrola zaposlenih koji se moraju držati adekvantih propisa kad je reč o težini tereta i nosivosti paleta.

3. Bezbednost prilikom rukovanja paletama

Bezbednost prilikom rukovanja paletama je od ključne važnosti kako bi se osigurala sigurnost radnika, sprečile povrede i očuvao integritet robe. Pri tome, treba imati na umu nekoliko aspekata:

 • Svi zaposleni koji rukuju paletama moraju proći adekvatnu obuku i njihov se rad mora redovno evaluirati.
 • Radnici zaposleni u skladištima moraju koristiti propisanu zaštitnu opremu prilikom rukovanja paletama.
 • Viljuškari  i druga oprema koja se koristi u skladištu moraju biti redovno servisirani i održavani.
 • Od suštinske je važnosti da se teret pravilno rasporedi na paletu, da bi se osigurala stabilizacija tereta i sprečila njegova oštećenja.
 • Prilikom rukovanja paletama, treba pratiti važeće regulative i standarde.

Razmena paleta

Razmena Euro paleta

Razmena paleta se odnosi na proces deljenja ili razmene paleta između različitih organizacija ili učesnika u lancu snabdevanja. U procesu razmene, prazan kamion dolazi na mesto utovara i zamjenjuje prazne palete sa već upakovanom robom na paletama. Na odredištu istovara, robu se isporučuje na paletama, dok se prazne palete uzimaju. Ovaj proces omogućava optimalno korišćenje paleta.

Koje palete se mogu razmeniti se utvrđuje putem paletnog lista, gde vozač i primalac robe moraju usaglasiti koliko paleta se razmenjuje.

Palete imaju važnu funkciju u transportu i skladištenju robe 

Euro palete

Euro paleta je standarizovana paleta koja se koristi u industriji transporta. Osim ove vrste postoje i mnoge druge palete, prilagođene različitim tipovima tereta i skladištenja. Pažljivo i planirano rukovanje paletama je važan deo procesa transporta i ono mora biti koordinirano uz adekvatnu obuku.

KleverCargo je platforma koja spaja one koji imaju paletizirani teret sa pružaocima usluga prevoza i dostupnog skladišnog prostora. Registrujte se na platformu i pronađite vozila i skladišta za svoju paletiziranu robu. 

Scroll to Top