Logistika transporta

Logistika transporta: definicija, organizacija i digitalizacija

Transport predstavlja svaku delatnost neophodnu za efikasan i bezbedan prevoz robe od tačke A do tačke B. Kako bi se ovaj proces sproveo na što ekonomičniji i optimalniji način neophodno je poznavanje logistike transporta. 

Logistika transporta je ključna komponenta u lancu snabdevanja. Ona optimizuje i reguliše rute kojima se roba prevozi, organizuje i nadzire proces njenog prevoza i adekvatnog skladištenja. Međutim, s izrazitim povećanjem potražnje na globalnom tržištu, danas se pred logistiku stavlja veliki broj izazova i teškoća. Od nje se zahteva povećanje efektivnosti i brzine isporuke, a u isto vreme i smanjenje neophodnih troškova. Kako bi logistika transporta uspešno odgovorila na potrebe savremenog društva neophodna je njena digitalizacija, odnosno automatizacija. 

Proces digitalizacija logistike teško je razumljiv ako se prethodno ne objasni šta logistika transporta uopšte podrazumeva.

Šta je logistika transporta?

logistika transporta

Logistika je proces koji obezbeđuje nesmetano funkcionisanje lanca snabdevanja. Funkcije logistike transporta su:

  1. planiranje prevoza
  2. kreiranje optimalnih ruta za prevoz 
  3. realizacija i organizacija prevoza 
  4. regulacija kretanja robe
  5. organizacija skladištenja robe 

Jednostavnije rečeno, glavni cilj logistike jeste prevoz robe na najefikasniji mogući način. Takođe, briga o bezbednosti robe i bez problema realizovano dostavljanje do korisnika bitni su segmentima o kojima logistika vodi računa.

Organizacija logistike transporta

logistika transporta

Logistika transporta se sastoji od niza operacija koje zahtevaju veliki broj učesnika. Prosečne logističke kompanije broje između 150 i 500 ljudi, a njihov rad utiče na mobilnost i stabilnost celokupnog lanca snabdevanja. 

Brojnost zaposlenih u logističkim kompanijama opravdava zahtevnost i kompleksnost unutar četiri ključna segmenta neophodna za uspešnu organizaciju logistike transporta, a to su:

1. Koordinacija između dobavljača, kupaca i prevoznika

Komunikacija između dobavljača, kupaca i prevoznika je veoma bitna stavka. Da bi se uopšte moglo govoriti o efikasnom prevozu robe, potrebno je da između strane koja je odgovorna za njenu nabavku i isporuku i strane koja je poručuje postoji dobra povezanost. 

Nekada se sva komunikacija obavljala iscrpnim razgovorima i prostor za ljudsku grešku bio je ogroman. Danas, kako bi svi učesnici u industriji bili što bolje umreženi koriste se digitalne platforme. Tako prevoznici pomoću KleverCargo berze tereta mogu direktno da pronađu i ostvare saradnju sa nalogodavcima koji imaju robu za prevoz i uštede dragoceno vreme. 

2. Priprema robe za prevoz

Jedan od ključnih aspekata bezbednog prevoza robe jeste njeno pravilno pakovanje. Potrebno je prilagoditi paket tipu robe koji se priprema za prevoz i koristiti kvalitetne materijale za dodatno osiguranje. Takođe, bitno je da roba bude označena imenom i adresom primaoca, kako bi se sprečile greške prilikom dostave. 

Jedan od načina da roba bude bezbednija jeste saradnja sa pouzdanim prevoznicima, što je u najvećem interesu nalogodavaca. Oni mogu na berzi transporta KleverCargo da pronađu proverene prevoznike po potpuno transparentnim uslovima. 

3. Upravljanje skladištima

Izuzetno bitna faza u logistici transporta jeste skladištenje robe i upravljanje skladištima, što podrazumeva organizovanje skladišnog prostora, praćenje zaliha robe, kao i kreiranje porudžbina. Ujedno, deo ove faze je i regulisanje komunikacije između nalogodavaca i prevoznika, kako bi se obezbedio precizan i brz prevoz robe.

Prvi korak u ovoj fazi jeste pronaći odgovarajuću ponudu za skladišni prostor u koji bi zainteresovana strana smestila teret. Taj proces olakšavaju digitalne platforme kao što je KleverCargo, gde možete oglasiti slobodni skladišni prostor ili pronaći skladište za svoje potrebe. 

Ponuda za skladište

Nakon što uđete na stranicu za postavljanje ponuda, treba da unesete informacije o svom skladištu. Potrebno je da precizirate o kojoj kategoriji, tipu i vrsti skladišta je reč i da navedete adresu na kojoj se Vaše skladište nalazi.

KleverCargo

Kada popunite podatke u levom delu, prelazite na unos dodatnih informacija, kao što su podaci o veličini skladišta, jedinicama za skladištenje i dostupnosti skladišta, koje stoje u desnom delu ekrana. 

Na kraju preostaje da potvrdite unete podatke klikom na Dodavanje ponude skladišta i da čekate obaveštenja o ponudama.

Takođe, ukoliko niste vlasnik skladišta, već Vam je potreban adekvatan magacinski prostor za određeni teret, preko KleverCargo platforme možete rešiti i ovaj izazov. Jednim klikom na dugme u sekciji Ponuda za skladištenje dobićete pregled svih dostupnih skladišta. Kada nađete odgovarajuću ponudu jednostavno pritisnite na zakupi skladište

4. Praćenje i nadzor

Poslednji korak jeste prevoz robe. Logistika transporta ovde ima zadatak da nadgleda i prati proces prevoza robe od skladišta do korisnika. Nadzor prevoza je važan za što precizniju procenu vremena dolaska prevoznika, kao i za kontrolisanje sigurnosti robe. 

Svaki od četiri segmenta organizacije logistike podjednako je važan. Celokupan proces je uspešan i neometano funkcioniše tek onda kada svaki segment ispunjava svoje zadatke i obaveze. Kako bi se izbeglo zakazivanje bilo koje karike, danas se sve više uspešno implementiraju digitalni alati. Pomoću njih otklanja se mogućnost ljudske greške u organizaciji logistike transporta, a samim tim i zastoja u lancu snabdevanja.

Digitalizacija logistike transporta

Već smo napomenuli da savremeno tržište zahteva izvesne promene od logistike kako bi mogla da ispuni sve potrebe potrošača. A kako su tehnologija i internet postali imperativ u gotovo svim sferama poslovanja, ni logistika nije izuzetak. Od logističkih preduzeća zahteva se konstantno nadograđivanje i praćenje trendova, prilikom čega im pomaže digitalizacija. 

Pomoću digitalizacije logistike transporta usaglašenost učesnika u lancu snabdevanja podignuta je na viši nivo. Međutim, implementacija tehnologije u logistiku nije zamena za ljudski faktor u lancu snabdevanja, već sredstvo za bolju koordinaciju između nalogodavaca, kupaca i prevoznika. 

Prostor za digitalizaciju i automatizaciju logistike transporta javlja se u procesima koji se zasnivaju na ustaljenim manuelnim operacijama, te su stoga podložniji greškama, kao na primer tradicionalno prikupljanje podataka.

Tradicionalna logistika vs Savremena logistika 

Tradicionalna logistika transporta zasniva se na analognim alatima, poput tabela, papirne dokumentacije i PDF dokumenata koje je potrebno ručno skenirati. Zbog toga nastaju gubici u pogledu produktivnosti i štedljivosti. 

Za razliku od tradicionalne, digitalna logistika transporta služi se savremenim tehnologijama, što uobičajene zadatke čini jednostavnijim. Prvi rezultati ogledaju se u uštedi vremena isporuke robe, kao i u redukovanju zastoja u transportu, što je rezultiralo smanjenjem troškova. Pokazalo se da je upotreba savremenih tehnologija u logistici transporta dovela do prosečne uštede od 35%.

Ipak, ključna razlika između tradicionalne i savremene logistike jeste povezanost učesnika u lancu snabdevanja. Kod tradicionalnog načina poslovanja radnicima nije omogućena vidljivost podataka svih sektora lanca sabdevanja, što utiče na fleksibilnost i agilnost čitavog procesa. Kako bi se nadoknadili ovi nedostaci, u digitalnoj logistici podaci se unose u sistem, što ih čini uvek dostupnim svima koji učestvuju u lancu snabdevanja. Elektronskom razmenom informacija postiže se ušteda vremena i novca.

Savremene tehnologije u logistici transporta 

digitalizacija logistike transporta

Neke od savremenih tehnologija koje se primenjuju u logistici transporta su:

  • Artificial Intelligence (AI)

AI, odnosno veštačka inteligencija, vodeća je među savremenim tehnologijama. Logističke kompanije koje su iskoristile njene prednosti postigle su smanjenje troškova od 15%

Najveći doprinosi veštačke inteligencije ogledaju se u preciznom rukovođenju zalihama robe i brzoj isporuci. Takođe, bolji uvid u potrebe klijenata i efikasno upravljanju skladištima dodatne su pogodnosti ove tehnologije.  

  • Digital Twins

Digital Twins tehnologija se zasniva na metodi kreiranja virtuelne kopije lanca snabdevanja u realnom prostoru i vremenu, čime se postiže olakšano kontrolisanje prevoza i zaštite robe, preciznije predviđanje zastoja u transportu, te njihovo uspešnije sprečavanje i otklanjanje. 

Očekuje se da će kompanije povećati prihode za 10% implementiranjem ove tehnologije u svoje poslovanje.   

  • Blockchain

Blockchain predstavlja decentralizovanu bazu podataka gde se informacije skladište u elektronskim blokovima, čime se postiže usklađenija mreža lanca snabdevanja. Njen najveći kvalitet jeste sigurnija i brža razmena informacija. Time se greške svode na minimum, te je moguće povećanje efikasnosti od 28%

  • IoT

IoT je vrsta senzorske tehnologije koja pomaže sistemima za praćenje robe i skladišnih zaliha, tako što omogućava nadzor prevoza u realnom vremenu, gde se podaci konstantno učitavaju u elektronski sistem. 

Kod kompanija koje su se opredelile za primenu ove tehnologije može doći do porasta produktivnosti od oko 20%.

Prednosti digitalizacije logistike transporta

logistika transporta

Digitalizacija logistike transporta omogućila je veću posvećenost potrebama klijenata, što dovodi do porasta poslovanja. Glavni benefiti digitalizacije logistike transporta su:

1. Brže vreme isporuke

Zahvaljujući virtuelnim sistemima u koje se unose svi podaci relevanti za prevoz robe, umanjen je broj posrednika između nalogodavaca, kupaca i prevoznika. To je rezultiralo kraćim vremenom isporuke.

2. Unapređenje korisničkog iskustva

Brzina prevoza robe je odlučujući faktor za korisnike. Kako bi se zahtevi kupaca ispunili u što kraćem roku, potrebna je efikasnija komunikacija između njih i prevoznika koji vrše dostavu, što je ostvareno zahvaljujući digitalnim platformama.

3. Poboljšanje efikasnosti

Na bolju efikasnost prevoza robe presudno je uticalo praćenje događaja u realnom vremenu kao što je predviđanje kašnjenja i njihovo sprečavanje preciznim planiranjem ruta za transportere.

4. Održivost

Logističke operacije utiču na emisiju štetnih gasova i to u vrednosti od 10% na svetskom nivou. S tim u vezi se razvijaju novi poslovni modeli, poput zelene logistike, kojima je cilj smanjenje uticaja na životnu sredinu. Prilika za to nastala je zahvaljujući digitalizaciji logistike. 

Precizno planiranje ruta i brža komunikacija uticale su na smanjenje zastoja u transportu, a samim tim i na manju potrošnju goriva. Pretpostavlja se da će digitalizacija logistike smanjiti zagađenja do 3,6 milijardi tona do 2025. godine.

Mane digitalizacije logistike transporta

digitalizacija logistike

Iako uvođenje savremenih tehnologija u logistiku transporta ima mnoštvo pozitivnih aspekata, činjenica je da je to proces koji donosi i dosta izazova. Najveći problematika kod ovog procesa javlja se kod:

1. Visok početni ulog

Za uspešnu implementaciju savremenih tehnologija u logistiku potrebni su najnoviji kompjuteri, koji će ispuniti visoke softverske zahteve. Kako bi obezbedili neophodne mašine za nesmetanu digitalizaciju logistike transporta, neophodno je izdvojiti visoke početne uloge.

2. Bezbednost podataka

S obzirom na to da se tehnologije pokreću uz pomoć interneta, jedan od rizika jeste sigurnost podataka. Digitalni sistemi podložni su napadu hakera, a kako su u njima svi podaci dobro umreženi, postoji opasnost da čak i detalji o korisnicima budu kompromitovani. 

3. Kompleksnost poduhvata

Kako je tradicionalna logistika transporta dugog veka, njeno osavremenjavanje može predstavljati težak i složen postupak. Ono što ovaj proces čini još kompleksnijim jeste prekvalifikovanje radne snage, koja je naviknuta na manuelno upravljanje lancem snabdevanja.

Digitalizacija unapređuje logističke procese

transport

Savremena tehnologija našla je svoje mesto u svim sferama poslovanja, te je za logističku industriju važno da ne zaostaje za aktuelnim trendovima. Digitalizacija je doprinela da proces organizacije i planiranja logistike transporta bude lakši, precizniji i isplativiji. 

Kako biste iskoristili sve pogodnosti koje digitalizacija sa sobom nosi i optimizovali svoj lanac snabdevanja povezivanjem nalogodavaca, prevoznika i vlasnika skladišta, registrujte se na KleverCargo platformu i uverite se u benefite digitalnih rešenja.

Scroll to Top