ko je špediter i kako funkcioniše špedicija klevercargo

Ko je špediter i kako funkcioniše špedicija?

Uspešnost lanca snabdevanja zavisi od pojedinačne produktivnosti njegovih učesnika, ali i njihove dobre umreženosti. Pored nalogodavaca transporta i prevoznika, kao ključnih komponenti, postoji i špediter, koji kao treće lice (posrednik) ima važnu ulogu u procesu stizanja robe do kranjih kupaca.

Ko je špediter?

špediter špedicija klevercargo

Špediteri su kvalifikovani stručnjaci koji obavljaju administrativne i carinske formalnosti i bave se sređivanjem papirologije. Takođe, špediteri se mogu baviti i organizovanjem i nadgledanjem međunarodnog transporta robe sve dok ona ne stigne do svoje krajnje destinacije. 

Dakle, njihova uloga je uloga jeste da se postaraju za bezbedan i neometan uvoz/izvoz robe u ime klijenta. Jednostavnije rečeno, špediteri imaju ulogu posrednika. 

Šta je špedicija?

špedicija klevercargo

Špedicija je jedna od delatnosti u logistici transporta koja podrazumeva organizovanje otpreme i dopreme robe. 

Poslovi špedicije mogu da obavljaju lica koja su registrovana u Registru privrednih subjekata, a ti poslovi su regulisani ugovorom o špediciji, koji povezuje dve strane, i to:

 1. nalogodavca, o čijem trošku špediter otprema ili doprema robu
 2. špeditera, koji u ime nalogodavca koordiniše svim aktivnostima i formalnostima vezanim za transport robe.

Sve poslove špediter obavlja u dogovoru sa nalogavcem, zato je u svakom trenutku obavezan da sledi uputstva koja mu daje nalogodavac. Pritom mora da vodi računa da svi zahtevi propisani zakonom budu dosledno ispraćeni. Takođe, odgovoran je i za:

Šta je FIATA?

FIATA

FIATA je Međunarodni savez špediterskih udruženja. To je jedna od najvažnijih nevladinih organizacija u sektoru logistike transporta. Osnivanje ovog saveza učinilo je transport robe jednostavnijim, a to je postignuto uvođenjem univerzalnih međunarodnih špediterskih dokumenata za transport robe:

 • FCR (Špediterska potvrda)

Špediterska potvrda je dokument kojim se potvrđuje da je špediter primio robu sa nalogom da je otpremi primaocu. Špediter njome pokazuje da je ispunio svoje obaveze prema kupcu robe. Jednom kada preda potvrdu kupcu, pošiljalac više nema pravo na robu.

 • FCT (Špediterski sertifikat o transportu)

Špediterski sertifikat o transportu je dokument kojim se primaocu garantuje da će roba biti bezbedno otpremljena do njega. Špediter se njome obavezuje da će robu isporučiti do odredišta koristeći usluge prevoznog preduzeća koje sam odabere.

 • FBL (Teretnica za kombinovani prevoz)

Teretnica za kombinovani prevoz je dokument koji špediter koristi ukoliko je za prevoz robe potrebno kombinovati više različitih vidova transporta. Njome se na špeditera prenosi i odgovornost za prevoznike i druga lica, koja angažuje za vršenje transporta robe.

 • FWR (Skladišna potvrda)

Skladišna potvrda je dokument kojim se vlasništvo trenutno prenosi na špeditera, kako bi mogao da rukovodi skladištenjem robe. Koristi se ukoliko nalogodavac špediteru poveri i pronalaženje skladišta za njegovu srobu, a ne samo organizaciju transporta.

 • SDT (Potvrda za prevoz opasne robe)

Potvrda za prevoz opasne robe je poseban dokument koji se koristi ukoliko špediter treba da organizuje prevoz opasne robe. Ona pomaže špediteru da lakše identifikuje o kojoj se vrsti opasne robe radi, kako bi adekvatno postupao sa njom.

 • FFI (Jedinstveno uputstvo za špediciju)

Jedinstveno uputstvo za špediciju propisuje univerzalni izgled formulara za transport robe, koje špediteri daju svojim klijentima da popune.

Uloga špedicije u logističkom lancu

špedicija u lancu snabdevanja i logistici

Špedicija olakšava i poboljšava funkcionisanje logističkih lanaca. Špediter preuzima na sebe odgovornost za pošiljke dok ne stignu na svoje odredište. On sklapa ugovore sa skladišnim, transportnim i drugim preduzećima koja učestvuju u lancu snabdevanja

Takođe, prilikom angažovanja odgovarajućih vršioca usluge poput prevoznika, špediteri traže najpristupačnije, najpouzdanije i najpovoljnije ponude. Time pomažu nalogodavcima da unaprede poslovanje svojih firmi i ostvare zaradu. 

Međutim, da bi sve to uspešno odradio, špediter mora da:

 • se razume u komplikovanu papirologiju i formalnosti,
 • ima široku mrežu poznanstava,
 • dobro upozna robu čijim kretanjem koordiniše,
 • bude spreman na konstantnu saradnju sa nalogodavcem.

Razlika između špeditera i prevoznika

razlika između špeditera i prevoznika

S obzirom na to da oba imaju direktne veze sa prevozom robe, ljudi često mešaju pojmove špediter i prevoznik. Međutim, između ova dva pojma postoji nekoliko razlika, među kojima je ključna sledeća: Špediter nije vozač i ne obavlja fizički prevoz robe.

Špediter organizuje njen prevoz i primarno se bavi pratećom dokumentacijom za međunarodni transport, ali je ne prevozi lično, već je to obaveza prevoznika.

Dakle, prevoznik je lice kome je redovan posao prevoz robe. On se obavezuje da određenu robu preveze sa jednog na drugo mesto i tu se njegove odgovornosti završavaju.

Špediter je lice koje se bavi svim aktivnostima uključenim u otpremanje i dopremanje robe. Između ostalog, tu spada i prevoz robe, što znači da jedna od odgovornosti špeditera može biti i traženje prevoznika.

Kako funkcioniše špedicija?

proces špedicije

Špediter je odgovoran za niz zadataka, koje mora uspešno izvršiti, kako bi se otpremanje ili dopremanje robe sprovelo nesmetano:

 • Primanje zahteva i analiza

Prvi korak u poslovima špedicije je ostvarivanje kontakta sa klijentom (nalogodavcem), odnosno potpisivanje ugovora o špediciji. Tada se utvrđuju odgovornosti i obaveze obe strane i sprečavaju potencijalne nesuglasice i greške.

Sledeći zadatak za špeditera je analiza tereta. Ovo je ključan potez jer špediter treba da, na osnovu karakteristika tereta, pronađe odgovarajuće prevozno sredstvo. Uz to, zahvaljujući proceni i proveri tereta špediter može pronaći pravu ambalažu, koja će obezbediti robu.

 • Organizacija transporta

Glavni zadatak za špeditera je traženje najboljeg načina za prevoz robe. Da bi to uspeo, treba da uzme u obzir različite faktore:

 • karakteristike robe,
 • postojanje različitih tipova transporta,
 • moguće rute prevoza itd.

Zahvaljujući velikom broju kontakata koje poseduje, špediter može pronaći najefikasnijeg prevoznika. Tada vodi računa i trudi se da ostvari sledeće segmente u vezi sa transportom:

 • što kraće vreme isporuke,
 • najniža moguću cena i 
 • očuvanje kvaliteta robe na visokom nivou.

Nakon pregovora o troškovima transporta, špediter je dužan da:

 • prevozniku prenese detalje o robi,
 • vodi računa o tome da roba bude bezbedno smeštena u tovarni prostor,
 • pazi na poštovanje svih zakonskih propisa
 • pripremi svu neophodnu dokumentaciju za carinjenje robe,
 • bude u kontaktu sa prevoznikom tokom transporta.

Idealan alat za sve špeditere 

KleverCargo idealan alat za sve špeditere

Kako bi lakše i brže pronašli prevoznika, špediteri mogu iskoristiti opcije koje nudi KleverCargo. Pristupanje platformi je jednostavno i moguće sa bilo kog uređaja – potrebna Vam je samo internet konekcija. 

KleverCargo nudi pouzdane i detaljne informacije o karakteristikama vozila, pa špediteri mogu biti sigurni da će pronaći odgovarajuće vozilo za pošiljku. Proces traženja transportnog partnera za Vašu robu je krajnje jednostavan i može se sprovesti u par koraka:

1. Registrujte se na platformu ili se ulogujte (ukoliko već imate nalog) i kliknite na odeljak +Napravi novo, a potom na Zahtev za prevoz.

KleverCargo zahtev za prevoz 1

2. Popunite polja prikazana na slici ispod kako biste u ponudi ostavili sve neophodne informacije o teretu i traženom prevozu.

KleverCargo zahtev za prevoz 2

3. Na kraju, kada ste uneli sve informacije, kliknite na Dodaj zahtev za prevoz, i uskoro ćete dobiti ponude.

KleverCargo zahtev za prevoz 3

Na ovaj način KleverCargo platforma pomaže špediterima da lakše pronađu ponude, dobiju najbolju moguću cenu za svog klijenta, i uštede vreme. 

 • Praćenje i koordinacija

Posao špeditera može se sastojati i od praćenja prevoza i obaveštavanja nalogodavca o stanju robe u realnom vremenu. Špediter je neprestano u kontaktu sa nalogodavcem i prevoznikom i vodi računa o eventualnom nastanku problema i zastoja. 

Jedino tako se špediter može izboriti sa potencijalnim poteškoćama i problemima, a da to ne utiče na vreme isporuke i kvalitet proizvoda.

 • Završna faza i izveštavanje

Poslednji obavezni deo špediterskog posla je komunikacija sa klijentom. Završni korak u ovoj faze je izveštavanje o isporuci robe na njeno odredište.

Prednost rada sa špediterom

špedicija prednosti

Rad sa špediterom ima brojne pogodnosti, koje Vam mogu pomoći da unapredite poslovanje svog preduzeća:

 • Stručnost i iskustvo

Špediteri umeju da se izbore sa svim izazovima logističke mreže. Oni svojim klijentima mogu ponuditi stručne i na iskustvu zasnovane savete za borbu sa problemima u lancima snabdevanja njihovih preduzeća.

 • Pristup širokoj mreži prevoznika i resursa

Špediteri imaju širok krug poznanstava i detaljno su upoznati sa tržištem. Zato uvek mogu doći do najpovoljnijih ponuda za prevoz i svojim nalogodavcima uštedeti novac.

 • Smanjenje administrativnih obaveza

Špediteri preuzimaju na sebe sve poslove oko logistike lanca snabdevanja, pa i zadatke vezane za administrativne i carinske formalnosti. To omogućava nalogodavcima više vremena da se posvete poboljašavanju poslovanja svojih preduzeća.

Mane rada sa špediterom

špedicija mane

Angažovanje špeditera može pred Vaše preduzeće staviti određene izazove. Evo na šta treba da obratite pažnju u radu sa špediterom:

 • Troškovi

Troškovi koje nalogodavac snosi bi mogli stalno da rastu, ako bi preduzeće angažovalo nestručnog špeditera. Ukoliko se špediteri vode isključivo time kako da ostvare profit, a ostale faktore zanemaruju, to može unazaditi preduzeće.

Takođe, nalogodavci nemaju direktnu kontrolu nad troškovima transporta i ostalih zadataka. Sve je u rukama špeditera. Kada bi angažovali špeditera koji postupa neetički i varaju svoje klijente tako što naplaćuju veće cene, nalogodavci bi imali veće izdatke.

 • Smanjena kontrola nad procesom i robom

S obzirom na to da u potpunosti predaju špediterima sve poslove oko otpremanja ili dopremanja robe, nalogodavci imaju manju kontrolu nad čitavim procesom. 

Tako može nastati zavisnost od usluga špeditera, što može pogoršati poslovanje preduzeća. Unutar preduzeća nalogodavca se ne bi razvijale potrebne veštine, već bi špediteri završavali sav posao.

 • Kontrola kvaliteta

Bez obzira na reputaciju špeditera nalogodavac nikad ne može biti potpuno siguran. Svoju robu predaje potpunom strancu i uvek će postojati određena sumnja u kvalitet špeditera.

Zaključak

špedicija logistika transporta

Na savremenom tržištu brzina poslovanja je ključna u borbi sa konkurencijom. Špediteri, kao posrednici između pošiljaoca i primaoca robe, pojednostavljuju i ubrzavaju poslove unutar lanca snabdevanja. U tome im pomažu savremene digitalne platforme, kao što je KleverCargo

KleverCargo platforma je jednostavna za korišćenje i svojim korisnicima pomaže da pronađu više posla, povećaju profit i unaprede poslovanje svojih firmi. Da biste iskoristili sve njene prednosti, besplatno se registrujte i krenite u pretraživanje aktuelnih ponuda ili kreirajte sopstvenu.

 

Scroll to Top