Saznaj sve o tahografu

Ultimativni vodič kroz tahograf

Industrija transporta je uvek koristila najnaprednije tehnologije za praćenje i nadzor vozila i tereta. Istraživanja pokazuju da oko 4,5 % svih saobraćajnih nesreća u Evropi, čine nesreće u kojima učestvuju kamioni. Od toga ih je čak 14,2% sa fatalnim ishodom. Zato je korišćenje tehnoloških dostignuća za praćenje rada vozila kao i aktivnosti vozača od posebne važnosti za povećanje bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Posebno je bitno pratiti koliko vremena vozilo provodi u pokretu, a koliko vremena vozači miruju, jer je odmor i zdravstveno stanja vozača ključan faktor u sprečavanju saobraćajnih nesreća.

Tehnologija koja se koristi u ovo svrhu drastično je napredovala i danas vlasnici voznih parkova imaju detaljan uvid u to kako vozači upravljaju vozilima i koliko vremena provode na drumu.

Šta je tahograf?

Ture za kombi vozila

Tahograf je uređaj koji meri različite parametre vezane za vožnju i rad vozača. Ovi parametri obično uključuju:

 • Identifikaciju vozača
 • Vreme pauza i odmora
 • Vreme vožnje u kontinuitetu
 • Udaljenost pređenu tokom vožnje
 • Brzinu vožnje u realnom vremenu i tokom određenog perioda

Uređaj se koristi i kod vozila koja imaju više od jednog vozača, što je česta pojava kod ruta koje zahtevaju prelazak velikih udaljenosti. U tim slučajevima svaki vozač meri svoje vreme provedeno na drumu. Tahograf je jednostavan za korišćenje i instalaciju i sastoji se od jedinice u vozilu, senzora kretanja i kablova koji ih povezuju.

Zakonske regulative kontrolišu upotrebu tahografa, i to ne samo one koje se direktno tiču saobraćaja. Na primer, korišćenje tahografa je regulisano i Zakonom o radnom vremenu, jer se radno vreme za vozače razlikuje od standardnog radnog vremena. 

Prvi tahografi nastali su oko 1920. godine, a postali su obavezni deo opreme kamiona od 1968.

Koja vozila podležu tahografu

Koja vozila podležu tahografu?

Tahograf se koristi u komercijalnim vozilima, koji se koriste za prevoz robe i putnika. Ovo uključuje i teretna i putnička vozila, ako se koriste u komercijalne svrhe. Tu spadaju: 

 1. Kamioni 
 2. Autobusi
 3. Taksi vozila
 4. Teretna vozila
 5. Vozila za dostavu
 6. Vozila koja se koriste u poljoprivredi, građevinarstvu, vojsci i sličnim profesionalnim delatnostima

Različite zemlje imaju različite propise o korišćenju tahografa, te vozači koji putuju međunarodnim rutama moraju da poštuju zakone one zemlje u kojoj se nalaze. Zemlje članice EU imaju ujednačene propise u ovoj oblasti i oni se zasnivaju na težini vozila i njegovoj svrsi.

U EU sva teretna vozila, koja prevoze teret veći od 3.5 tone moraju imati tahograf i pridržavati se pravila o ograničenju radnog vremena za vozače odnosno o vremenu provedenom u vožnji. Ovo važi i za putnička vozila iste mase, kao i za putnička vozila koja se korisite za dostavu.

Vrste tahografa

Postoji nekoliko načina po kojima se mogu klasifitikovati tahografi. Ipak, najzastupljenija je podela na:

1. Analogni tahograf

analogni tahograf

 Analogni tahograf je starija vrsta tahografa koja je sad uglavnom zamenjena digitalnim ili smart uređajima. Oni koriste papirne dijagrame i mehaničke komponente za praćenje odmora i dužine vožnje. Vozač rukuje analognim tahografom tako što:

 1. Unese papirni dijagram sa predlošcima koji se koriste za beleženje podataka o vožnji.
 2. Kalibrira ili baždari tahograf pre početka vožnje. Ovo se obično radi okretanjem ručice na tahografu kojom se aktivira satni mehanizam.
 3. Tokom vožnje vozač mora ručno upisivati podatke o vožnji na dijagram. Ovo uključuje početak vožnje, završetak vožnje, odmor, i ostale relevantne informacije.  Na kućištu analognih tahografa nalaze se oznake:
 • Vožnja – vozilo u kretanju
 • Čekić – ostalo vreme rada na vozilu 
 • Kocka – vreme raspoloživosti 
 • Krevet – pauza/odmor 

Vozač je dužan da pažljivo čuva i arhivira dijagrame tahografa. Takođe, treba napomenuti da ima veoma malo vozila koja još uvek koriste ovaj tip tahografa, jer su digitalni tahografi široko dostupni, a i novi propisi zahtevaju korišćenje još naprednijih smart tahografa.

  2. Digitalni tahograf

digitalni tahograf

Digitalni tahograf je moderni uređaj koji se koristi za praćenje vremena vožnje i odmora u vozilima. Umesto papirnih dijagrama koji su se koristili u analognim tahografima, digitalni koriste memorijsku karticu na kojoj se beleže podaci. Vozač je dužan da koristi tahograf i održava kartice, a upotreba digitalnog tahografa izgleda ovako:

 1. Vozač ubacuje memorijsku karticu u tahograf pre početka vožnje. Memorijska, odnosno tahografska kartica sadrži sve podatke o vozilu i vozaču.
 2. Vozač inicijalizuje tahograf nakon što je uneo karticu tako što potvrđuje da je počeo vožnju.
 3. Dok se vozilo kreće digitalni tahograf će automatski beležiti podatke o vremenu vožnje, pauzama, odmorima i brzini kojom se vozilo kreće.
 4. Na kraju vožnje vozač preuzima podatke sa memorijske kartice. To se može uraditi posebnim uređajem ili tako što se kartica vozača poveže sa računarom.

Preuzeti podaci sa memorijske kartice se potom analiziraju i čuvaju od strane transportne kompanije i njene administracije. Takođe, podaci mogu biti korišćeni od strane nadležnih državanih insitucija da bi se utvrdilo da vozilo poštuje propise i norme.

Iako su digitalni tahografi sofisticiraniji i moderniji od analognih, moguće su određene greške i problemi koje treba imati na umu. Tehnički kvarovi najčešće su posledica greške na senzorima, ipak moguće su i ljudske greške prilikom unosa podataka. Kod nekih tahografa postoji opasnost i od namernog manipulisanja podacima da bi se prikrila prekoračenja brzine ili vreme provodeno u vožnji. Na kraju, memorijske kartice koje su sastavni deo ovog uređaja se ponekad kvare.

3. Smart tahograf

smart tahograf

Smart tahografi su najnovija verzija digitalnih tahografa. Oni pružaju brojne dodatne funkcije osim samog praćenja vožnje i pauza. Mnoge države počinju da zahtevaju od vlasnika kamiona da ugrađuju smart tahografe jer su oni pouzdaniji, nude dodatne opcije i njima je teže manipulisati. Novi propisi zahtevaju da se do kraja 2026. godine, svi analogni i digitalni tahografi zamene smart tahografima prve generacije.  

Nova vozila koja se sada registruju po prvi put, moraće da uvedu smart tahografe do kraja 2024. godine.

Smart tahografi koji se ugrađuju 2023. godine uglavnom imaju mnogo naprednih funkcija i trendovi na polju tahografa načelno idu u pravcu povezivanja više različitih uređaja iz oblasti telemetrije i analitike, da bi se vozilo što detaljnije pratilo. Neke od naprednih funkcija koje imaju moderni tahografi uključuju:

 • GPS praćenje pomoću kojeg se može znati gde je vozilo u svakom trenutku.
 • Povezivanje sa telematskim sistemima, da bi se mogla pratiti potrošnja goriva i raditi dijagnostika vozila.
 • Daljinsko praćenje i upravljanje što obezbeđuje prevoznicima pristup podacima koje prikupi tahograf gde god se nalazili i bez delovanja samog vozača.
 • Generisanje analitičkih izveštaja o vozilu.
 • Automatsko usklađivanje sa propisima saglasno tome u kojoj zemlji se kamion nalazi.

Uloga vozača u upravljanju tahografom

uloga vozača u upravljanju tahografom

Vozači imaju obaveze u vezi sa korišćenjem tahografa koje moraju ispunjavati u toku vožnje. Na taj način se prati koliko vremena vozilo provodi u mirovanju i da li se poštuju važeći propisi. Vozila ne smeju provesti u vožnji više vremena nego što je propisano, tačnije vozač sme da vozi ukupno 9 sati dnevno, i to maksimum 4,5 sata bez prekida, nakon čega uvek mora da sledi pauza od minimum 15 minuta. 

S druge strane tahografi mogu pokazati da vozila provode više vremena u mirovanju nego što je isplativo za naručioce transporta. U ovakvim slučajevima moguće je naći dodatni tovar, da bi se resursi bolje iskoristili. Platforme kao što je KleverCargo nude mogućnost pronalaska tereta, kako biste izbegli da vozilo ide prazno. 

Proces je krajnje jednostavan, u ovom segmentu možete ponuditi svoje vozilo za transport robe koju odaberete. 

KleverCargo ponudi vozilo

Na desnoj strani ekrana potrebno je da popunite sve informacije o vašem vozilu koje će biti značajne za nalogodavce u momentu prihvatanja ponude o transportu.

KleverCargo

Nakon toga ostalo je još samo da popunite dodatne informacije koje se odnose na tip transporta i određenu papirologiju.

KleverCargo

Zloupotreba tahografa

Prilikom prevoza robe vozač je dužan da pravilno koristi tahograf, onako kako propisi u zemlji u kojoj se nalazi nalažu, vodi evidenciju o pauzama i redovno kalibrira uređaj.

Moderni, odnosno smart tahografi uglavnom sprečavaju moguće zloupetrebe jer je tehnologija pomoću koje beleže vreme provedeno u vožnji uglavnom nezavisna od delovanja vozača. Ipak, može se desiti da vozači ponekad koriste tuđe memorijske kartice ili prenose svoju karticu drugim vozačima. Takođe jedna od mogućih zloupotreba je nepoštovanje propisa, tako što se kamion vozi duže nego što je dozvoljeno uprkos tome što tahograf o tome ima zapis.

Najvažnija mera protiv ovakvih zloupotreba je adekvatna obuka vozača kao i korporativna politika koja insisitra na poštovanju propisa.

Uloga vlasnika u upravljanju tahografom

tahograf

I vlasnici vozila imaju niz obaveza u vezi sa tahografom, kao i kontrolom vremena koje njihovo vozilo provede u vožnji. Obaveze počinju nabavkom i instalacijom tahografa za ona vozila koja ne dolaze sa unapred ugrađenim uređajem. Vlasnici vozila su u obavezi da obuče vozače da koriste uređaj i edukuju ih o propisima u vezi sa radnim vremenom. 

Vlasnik je, takođe, dužan da redovno održava tahorafe i menja ih ukoliko je to potrebno. Oni prate usklađenost prakse sa propisima i reaguju u skladu sa promenom pravila, kao što je slučaj sa uvođenjem smart tahografa.

Na kraju vlasnici imaju administrativne obaveze u vezi sa čuvanjem i arhiviranjem podataka prikupljenim sa tahografa. Oni su u obavezi da podatke sa tahografa dostave nadležnim insititucijama tokom redovnih kontrola.

Baždarenje tahografa

baždarenje tahografa

Baždaranje ili kalibriranje tahografa je postupak provere i podešavanja kako bi se osigurala njegova pouzdanost. To je postupak koji je regulisan zakonom i propisima i mora se izvesti u skladu sa njima. Baždarenje se sastoij od sledećih koraka:

 • Izbor ovlašćenog servisera

Baždarenje tahografa može da obavlja samo ovlašćeni serviseri koji deluju u skladu sa propisima nadležnih insituticija iz oblasti saobraćaja i radnog zakonodavstva.

 • Priprema vozila

Vozilo treba parkirati na ravnoj površini i isključiti sve elektronske uređaje pre baždarenja.

 • Tehnička provera tahografa pre baždarenja

Nakon što je uređaj adekvatno testiran, baždari se i izdaje se sertifikat koji garantuje da je tahograf ispravan i baždaren.

Budite u toku sa industrijom

tahograf

Važno je da svi učesnici transportne industrije prate trendove razvoj tehnologije, kako bi mogli da posluju na što jednostavniji način i izbegnu kršenje pravila. Jedan od ključnih uređaja koji im u tome pomaže je tahograh koji se paraleleno sa razvojem tehnologije menjao i sada je sofisticiran i kompleksan deo opreme. Tahografi nove generacije, takozvani smart tahografi će uskoro postati obavezni i dozvoliće prevoznicima da detaljnije prate svoja vozila, sprečavajući u velikoj meri umor vozača i nesreće.

Kako biste iskoristili sve benefite koje tehnološki napredak sa sobom nosi registrujte se na KleverCargo platformu i budite u toku sa najnovijim inovacijama u industriji. Saznajte više o platformi pomoću tutorijala sa detaljnim uputstvima.

Scroll to Top