otvaranje firme za transport

8 koraka do otvaranja firme za transport

Transportna industrija beleži rast iz godine u godinu. Mnogi preduzetnici smatraju da je ovo profitabilna investicija i posao u kome se može lako i brzo napredovati. To ipak ne znači da je uspeh zagarantovan. Kao i kod većine drugih biznisa, neophodno je da pažljivo i detaljno istražite tržište u koje ulazite, kao i da poslujete svesni rizika koje svako ulaganje nosi.

Otvaranje firme za transport teče na sličan način kao i otvaranje bilo koje druge kompanije, ali ipak postoje razlike koje mogu da uspore ceo proces, ukoliko niste upoznati sa njima. Zato vas u ovom tekstu sprovodimo kroz korake koje treba da preduzmete prilikom otvaranja ovakve firme. 

1. Istražite tržište

Pre nego što započnete osnivanje firme za transport, ključno je sprovesti detaljno istraživanje tržišta kako biste stekli duboko razumevanje industrije i potreba kupaca. To će vam omogućiti da donesete ispravne odluke i razvijete strategiju koja će pomoći vašem preduzeću da se istakne na tržištu. Evo nekoliko ključnih aspekata koje treba obuhvatiti u procesu istraživanja tržišta:

 • Identifikacija poslovnih ciljeva

transportna kompanija analiza i prednosti

Postavite jasne ciljeve koje želite postići osnivanjem kompanije za transport. Da li je vaš fokus na pružanju lokalnih usluga prevoza ili planirate da se specijalizujete za međunarodne transportne rute? Definisanje poslovnih ciljeva pomoći će vam da usmerite istraživanje ka relevantnim područjima.

 • Analiza konkurencije

Istražite postojeće prevoznike i transportne kompanije u vašem regionu. Utvrdite njihove snage, slabosti, usluge koje pružaju, cene koje nude i kako se pozicioniraju na tržištu. Ova analiza pomoći će vam da bolje razumete konkurenciju i prilagodite svoj pristup.

 • Potrebe tržišta

Detaljno istražite potrebe i zahteve kupaca u vezi sa transportnim uslugama. Razmislite o ciljnoj grupi kojoj želite da se obratite i identifikujte ključne elemente koji su njima važni pri odabiru transportne firme. Razumevanje potreba tržišta pomoći će vam da oblikujete svoju ponudu prema zahtevima klijenata.

 • Regulative i dozvole

Upoznajte se sa svim zakonskim i regulatornim zahtevima koji se odnose na transportnu industriju. Ovo uključuje dozvole za vozače, registraciju vozila, osiguranje, bezbednost tereta i slično. Osigurajte se da ispunjavate sve propise pre nego što započnete poslovanje.

 • Finansijska analiza

Istražite finansijsku stranu poslovanja, uključujući početne investicije, troškove održavanja flote, moguće prihode i potencijalnu profitabilnost. Ovo će vam pomoći da objektivno procenite očekivane troškove i koristi pre nego što se upustite u ovu preduzetničku avanturu.

2. Registracija firme

papirologija otvaranje transportne kompanije

 Pre registracije firme u agenciji za privredne registre, neophodno je:

 • Izabrati naziv firme

Korisno je pre registrovanja proveriti na sajtu Agencije za privredne registre (APR) da li je naziv firme koji ste odabrali u skladu sa smernicama APR-a, jer u vezi sa ovim postoje izvesna ograničenja (na primer ne možete koristi naziv koji je već zauzet).

 • Izabrati šifru delatnosti

Delatnost se bira na osnovu toga koja je dominatna ili vodeća delatnost kojom će se kompanija baviti. Šifra delatnosti za drumski transport tereta je 494100.

Dalji koraci zavise od toga koju pravnu formu izaberete. Društva sa ograničenom odgovornošću moraju imati osnivački akt, dok ovaj korak nije neophodan za preduzeznike.

Firme moraju imati adresu, a postoji i opcija “virtuelne kancelarije”, koja će služiti kao adresa na koju će dobijati poštu od institucija sa kojima kompanija često komunicira. Proces osnivanja firmi je sada potpuno digitalizovan i firme mogu, ali ne moraju imati pečat, kao relikt analogne administracije.

3. Izbor pravne forme

otvaranje firme za transport pravna forma

Postoji nekoliko pravnih formi između kojih vlasnici biznisa u oblasti transporta mogu da biraju. Razlikuju se po obavezama, po visini prometa sa kojim mogu da rade, kao i po načinu oporezivanja. Na osnovu ovih faktora treba izabrati formu. Opcije su:

 • Preduzetnik (preduzetnik paušalac)

Ovo je najjednostavnija pravna forma za osnivanje firme. Preduzetnik može biti fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost. Vlasnik odgovara neograničeno svojom imovinom, a postoji i sistem paušalnog oporezivanja koji pojednostavljuje poreske obaveze.

 • Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Društvo sa ograničenom odgovornošću je pravna forma koja omogućava osnivanje firme sa više osnivača. Osnivači (članovi) odgovaraju samo do visine svog uloga u kapitalu firme. Minimalni osnivački kapital za d.o.o. je 100 dinara.

 • Akcionarsko društvo (a.d.)

Akcionarsko društvo je pravna forma koja omogućava javno emitovanje akcija i privlačenje investitora. Akcionari odgovaraju samo do visine vrednosti svojih akcija. Minimalni osnivački kapital za a.d. je 1.000.000 dinara.

 • Komanditno društvo (k.d.)

Komanditno društvo je kombinacija dva tipa članova: komanditora koji odgovaraju neograničeno i komplementora koji odgovaraju samo do visine svog uloga u kapitalu.

Nema jednoznačnog odgovora na pitanje koja je pravna forma bolja – rizici su manji za društva sa ograničenom odgovornošću nego za preduznike, ali zato su troškovi veći.

4. Pribavljanje neophodnih dozvola

Kompanije za transport obavezne su da imaju licencu za prevoz tereta, da bi se osigurao kvalitet i sigurnost njihovog rada. Takođe, neophodno je da svi vozači imaju adekvatan sertifikat koji ih licencira da obavljaju međunarodni transport.

 • Licenca za javni prevoz tereta je dokument koji kompanija u oblasti transporta mora da poseduje. Za izdavanje ove licence potrebno je da:
  1. kompanija nije osuđivana za prekršaje u saobraćaju i prekršaje prema zaposlenima,
  2. ispunjava uslove finansijske sposobnosti (da ima više od 9.000 evra kapitala),
  3. ima makar jedno vozilo u voznom parku, 
  4. ima bar jednog vozača sa odgovarajućim sertifikatom za svako vozilo.
 • Sertifikat za profesionalne vozače se stiče ako: vozač ima vozačku dozvolu C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorija i položen stručni ispit koji organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja.

5. Izbor vozila i opreme 

otvaranje firme za transport savremena vozila

Osnivanje kompanije za drumski transport zahteva pažljivo planiranje i izbor odgovarajuće opreme i vozila kako biste obezbedili efikasan i pouzdan rad vašeg preduzeća. Pri odabiru opreme i vozila, važno je uzeti imati u vidu sledeće:

 • Vozilo treba da odgovara vrsti transporta 
 • Efikasnost i performanse vozila
 • Bezbednosne sisteme i tehnologije
 • Nosivost i kapacitet vozila
 • Troškovi održavanja
 • Budžet
 • Ekološki uticaj

6. Osiguranje vozila i tereta

Osiguranje vozila i tereta igra ključnu ulogu prilikom osnivanja firme za transport iz nekoliko važnih razloga. Prvo, osiguranje vozila štiti vašu kompaniju od potencijalnih finansijskih gubitaka u slučaju saobraćajnih nesreća, krađe, ili oštećenja vozila. To vam omogućava da se fokusirate na poslovanje bez brige o neočekivanim troškovima popravki ili zamene vozila.

Drugo, osiguranje tereta obezbeđuje bezbednost i sigurnost prevoza robe, kako za vaše klijente, tako i za vašu firmu. U slučaju gubitka, oštećenja ili krađe tereta, osiguranje će vam pomoći da nadoknadite štetu, očuvate ugled kompanije i održite poverenje klijenata.

7. Regrutacija i obuka radnika 

otvaranje firme za transport regrutacija radnika i obuka

Vozač je najvažniji resurs kompanije koja radi u oblasti transporta. Zbog toga je pronalaženje i obuka radnika od krucijalne važnosti pri osnivanju firme za prevoz robe. Odgovornost za bezbedan i ažuran prevoz robe je na kraju na vozačima i dispečerima.

Prilikom regrutovanja, potrebno je pažljivo birati stručnjake sa iskustvom u transportnoj industriji, ali i one sa potrebnim veštinama za vođenje administrativnih i logističkih poslova. Nakon regrutovanja, neophodno je pružiti radnicima odgovarajuću obuku. Vozači treba da budu obučeni za bezbednu vožnju, upotrebu GPS sistema i upravljanje vozilom u različitim uslovima.

Upravo zbog činjenice da je iskustvo od presudnog značaja, postoji deficit radnika u ovoj industriji. Stoga, treba imati u vidu da bolji uslovi rada i poštene naknade igraju veliku ulogu u privlačenju radne snage.

8. Pronalaženje klijenata

Pronalaženje klijenata je jedan od najvećih izazova za firmu za transport, i najviše stvara probleme tek osnovanim kompanijama u oblasti transporta i logistike.

Ipak, ovaj izazov je lako rešiv uz KleverCargo, berzu tereta i transporta koja pomaže prevoznicima i nalogodavcima transporta da pronađu klijente i da direktno sklope poslove na jednom mestu, bez posrednika. 

Reputacija je ključna za marketing novih i malih kompanija u ovoj oblasti. To se najbolje postiže recenzijama zadovoljnih klijenata koji mogu da posvedoče o kvalitetu usluga koje kompanija nudi. Ovu mogućnost možete isprobati i na KleverCargo platformi.

1. Prvi korak je da se registrujete na KleverCargo platformu, ili da se samo prijavite ako već imate nalog, a zatim potražite sekciju Pretraži ponude.

KleverCargo pretraga ponuda

2. Pojaviće Vam se prikaz kao na slici ispod, gde treba da odaberete opciju Ponuda za tovar.

ocene korisnika KleverCargo

3. Potom će Vam se prikazati sve dostupne ponude za tovar. Kako biste saznali više o potencijalnom partneru, nudimo Vam mogućnost recenzija, odnosno ocene korisnika. Ove ocene možete pronaći u gornjem desnom uglu na svakoj ponudi.

ocene korisnika KleverCargo

4. Klikom na ocenu, otvoriće Vam se prikaz kao na slici ispod, gde možete saznati više o pouzdanosti potencijalnog nalogodavca.

ocena korisnika KleverCargo

Ova mogućnost je izuzetno korisna za male i nove biznise, jer im omogućava da bez ikakvih ograničenja koriste berzu transporta, stvore bazu klijenata i izgrade reputaciju. 

Zaključak

otvaranje transportne kompanije budućnost logistike

Logistika i transport su industrije koje su u porastu, te i firme za transport postaju profitabilne. Otvaranje firme za transport je relativno jednostavno uz pomoć advokata i/ili knjigovođe, ali zahteva posedovanje licenci i posebnih vozačkih dozvola. Sama firma može biti registrovana u nekoliko pravnih formi u zavisnosti od toga sa kolikim profitom poslujete i kakve usluge nudite.

KleverCargo platforma nudi otvorenu berzu tereta na kojoj i novi i iskusni preoznici mogu da pronađu teret za svoja vozila i na taj način zarade. Registrujte se na platformu i pronađite svoje prve klijente.

Scroll to Top