Lanac snabdevanja

Definicija, izazovi i digitalizacija savremenog lanca snabdevanja

Proces snabdevanja korisnika robom čini više povezanih segmenata. To su distribucija resursa, izrada proizvoda, njegovo skladištenje i prevoz do kupaca. Sveukupnost ovih delatnosti naziva se lanac snabdevanja. 

Sve veći razvoj e-trgovine povećao je opštu ponudu i potražnju. Čak 22.3% od ukupnih maloprodajnih kupovina ostvarene su preko interneta. Zbog toga lanac snabdevanja mora da se prilagođava i ide u korak sa vremenom kako bi odgovorio na rastuće potrebe potrošača. Aktuelni izazovi savremenog lanca snabdevanja odnose se na nedostatak prevoznika i dobavljača, porast konkurencije i potražnje na tržištu, kao i postepidemiološko stanje i rat u Ukrajini. Cilj efikasnog upravljanja lancem snabdevanja jeste upravo mogućnost da se njegovi učesnici izbore sa ovim izazovima. 

Kako bismo pojasnili ulogu tehnologije u ovom poduhvatu, prvo ćemo krenuti od opštih odrednica koje se tiču lanca snabdevanja. 

Šta je lanac snabdevanja?

Lanac snabdevanja definicija

Lanac snabdevanja je skup organizacija koje su zadužene za snabdevanje kupca proizvodom. Osnovni činioci lanca snabdevanja su:

 • snabdevanje
 • skladištenje 
 • distribucija.

Tok lanca snabdevanja je vođen potrebama kupaca, pa se procesi prate od krajnjeg ka početnom:

 1. Isporuka robe
 2. Priprema robe za transport
 3. Upravljanje zalihama u skladištima
 4. Rukovođenje troškovima
 5. Proizvodnja robe
 6. Nabavka sirovina

Glavni zadatak lanca snabdevanja je izrada proizvoda u što kraćem roku i to na što isplativiji mogući način, a da se pritom u potpunosti zadovolje potrebe kupaca.

Učesnici u lancu snabdevanja i njihovi izazovi 

Lanac snabdevanja je komplikovan i zahtevan skup procesa. Da bi tekao neometano neophodan je veliki broj učesnika koji će to omogućiti.

Učesnici se oslanjaju jedni na druge i rade umreženo. Stabilnost i fleksibilnost lanca snabdevanja zavisi od stabilnosti i fleksibilnosti svakog od učesnika. Sve dok između njih postoji dobra komunikacija i povezanost, lanac snabdevanja će funkcionisati.

Učesnici u lancu snabdevanja su:

 • Dobavljači

Lanac snabdevanja - učesnici

Dobavljač je kompanija ili pojedinac koji proizvođačima obezbeđuje neophodne sirovine i resurse za izradu robe. Uspešnost lanca snabdevanja kreće i stoga mnogo zavisi od dobavljača. 

Istovremeno, dobavljač ima za cilj da proizvođačima obezbedi sirovine po najpovoljnijoj ceni, kao i da nadgleda i ocenjuje kvalitet resursa koje obezbeđuje. Svi ovi aspekti su od suštinskog značaja za transportnu industriju. 

Za uspeh nekog preduzeća na tržištu ključna je uloga dobavljača, s obzirom na to da nabavljanje neophodnih sirovina predstavlja dve trećine ukupnih troškova koje preduzeće snosi.

Izazovi dobavljača 

Rat u Ukrajini i ostali događaji koji imaju globalni uticaj odražavaju se na ograničenu dostupnost mnogih materijala i delova, što predstavlja ogroman problem za dobavljače. Najveće posledice osećaju se u prehrambenoj industriji, jer su zaraćene strane, odnosno Rusija i Ukrajina, jedni od najvećih svetskih izvoznika žitarica. 

Ipak, dobavljači u jednoj zemlji možda neće biti suočeni sa nestašicom materijala i sastojaka sa kojima se suočavaju dobavljači na nekom drugom mestu, te je neophodna čvrsta saradnja, agilnost i komunikacija među njima kako bi se nestašice sprečile. 

 • Proizvođači

Proizvođači su lica koja se bave izradom i sklapanjem gotovih proizvoda od dostupnih sirovina. Oni kombinuju fizički rad i kapital, kako bi proizveli nešto novo. Roba koju kreiraju mora zadovoljiti zahteve kupaca, a da pritom ne prekorači predviđene finansijske kapacitete.

Kako je u borbi sa konkurencijom za preduzeće ključno da svojim proizvodima ponudi nešto jedinstveno i novo, proizvođači nose odgovornost za unošenje inovacija i praćenje trendova.

Izazovi proizvođača 

Još jedan od ključnih zadatak proizvođača jeste organizacija prevoza. Oni moraju da pronađu najbolju ponudu za isporuku svoje robe, što u poslednje vreme predstavlja nimalo lak proces. Kako su, takođe usled rata koji je u toku, cene goriva naglo skočile, a nedostatak profesionalnih vozača je sve osetniji i cene transporta su se značajno povećale. 

Pouzdano rešenja za pronalazak odgovarajućeg i povoljnog prevoze jeste KleverCargo platforma, koja omogućava proizvođačima da pronađu adekvatan transport za svoju robu.

KleverCargo zahtev za prevoz

Na samom početku je neophodno da izaberete opciju Zahtev za prevoz, a potom unesete sve releventne informacije o teretu koji posedujete. Tu su uključeni podaci o samoj ruti, odnosno o datumu i mestu utovara i istovara robe, kao i podaci o samom teretu. Nakon unosa neophodnih informacija, potvrdićete ih klikom na Dodaj zahtev za prevoz.

KleverCargo

Kada unesete potrebne informacije, one će se automatski generisati u CMR dokument, koji predstavlja najvažniji dokument za uvoz i izvoz robe u drumskom saobraćaju.

CMR dokument

Poslednji deo, na desnom delu ekrana, tiče se podataka o vrsti transporta koji Vam je potreban i dodatnim informacijama.

FTL i LTL transport

 • Skladišnici

Skladišnici se bave poslovima koji se tiču upravljanja i organizovanja zaliha robe. Oni rukovode skladištem, što je od strateške važnosti za uspešnost lanca snabdevanja.

Skladišnici moraju da vode računa o raspoloživom prostoru i kvalitetu opreme koju koriste u radu, da ne bi došlo do prekoračenja kapaciteta ili oštećenja robe.

Izazovi skladišnika 

Pandemija korona virusa prva je narušila mogućnost predviđanja potražnje, a sa celokupnom situacijom u Evropi, ovaj proces postaje sve složeniji. Istina je da potražnja potrošača trenutno varira na osnovu mnogo faktora koji se konstantno menjaju, što dovodi skladišnike u nepovoljnu situaciju.
Nemogućnost predviđanja potražnje, donosi i strah proizvođača od gomilanja i pravljenja zaliha za koje nije sigurno da će doneti profit, te se potražnja za skladištima smanjuje. 

Ukoliko imate problem da pronađete robu koja će popuniti Vaš dostupan skladišni prostor i doneti prihod, možete svoj prostor da oglasite na KleverCargo platformi.

U ovom odeljku možete objaviti da imate dostupno skladište:

Ponuda za skladište

U levom delu ekrana ispunjavaju se sve informacije o skladištu, te će se u zavisnosti od njih menjati dodatne informacije u desnom delu ekrana.

Pronađi skladište

Na kraju, potrebno je samo da pritisnete Dodavanje ponude skladišta i Vaša ponuda postaje aktivna. 

 • Prevoznici

Prevoznici

Uloga prevoznika je da preveze robu od proizvođača ili skladišta do određene lokacije. Jednom kada roba bude utovarena u vozilo, prevoznik je u potpunosti odgovoran za njenu bezbednost. Prevoznici su suštinska veza između dobavljača i kupaca, a od njih zavisi i vreme isporuke, što direktno utiče na efikasnost čitavog lanca snabdevanja i zadovoljstvo kupaca. 

Izazovi transportera

Najveći problem prevoznika u 2023. godini jeste nedostatak profesionalnih vozača. Prema poslednjim isrtaživanjima Međunarodne unije za drumski transport, Evropi nedostaje oko 380.000 vozača kamiona. 

 • Kupci

U čitavom lancu snabdevanja kupci su glavna komponenta. Kada oni poruče robu, započinje čitav proces. Ostali učesnici usmereni su na ispunjenje zahteva koje kupci diktiraju. Oni motivišu neprestano unapređivanje lanca snabdevanja. 

Usled razvoja interneta i onlajn kupovine, potražnja i potrebe kupaca se povećavaju. U odnosu na prethodne godine, čak 41% kupaca planira da izdvoji više novca za onlajn kupovinu. 

Izazovi kupaca 

Osetna inflacija i porast opštih životnih troškova pogađaju potrošače širom sveta. U lančanoj reakciji porasta cena u vezi sa nabavkom, proizvodnjom i isporukom, neizbežno je da posledice osete i kupci, koji na kraju dana moraju da nose veliki deo ovog tereta. 

Neminovno je da rešenje svakog od pojedinačnih učesnika u lancu snabdevanja, ali i celokupnog lanca, leži u njegovoj digitalnoj transformaciji o kojoj ćemo više govoriti u narednim paragrafima. 

Digitalizacija lanca snabdevanja

Digitalni lanac snabdevanja

Savremene tehnologije sve više dobijaju na značaju u industriji logistike i transporta, jer su omogućile uspešnije upravljanje lancem snabdevanja. Krizne situacije samo doprinose potrebi da se radnje unutar lanca snabdevanja što više i brže automatizuju. 

U tradicionalnom lancu snabdevanja sirovina je početna tačka, a gotov proizvod izlazna tačka. On radi po “push” strategiji. Njen cilj je nagomilavanje i obnavljanje zaliha, a potom njihovo predstavljanje potencijalnim kupcima. Iako su tako manje šanse da će doći do nestašice robe, česta su pogrešna predviđanja potražnje. Tako se preduzeća sreću sa problemima poput prevelike ili premale količine određenog proizvoda.

Za razliku od tradicionalnog, savremeni lanac snabdevanja je okrenut trenutnoj potražnji. On radi po “pull” strategiji. To znači da mu je prioritet unapređivanje kvaliteta proizvoda u skladu sa potrebama kupaca. Umesto da unapred proizvode velike količine određenog proizvoda, preduzeća čekaju da se pojavi stvarna porudžbina za njega i tek tada ga izrađuju, što je za globalnu situaciju u 2023. godini i neophodno. 

Benefiti digitalizacije lanca snabdevanja

Benefiti digitalizacije lanca snabdevanja

Digitalizacija lanca snabdevanja je olakšala tokove transportne industrije. Savremene tehnologije pomogle su da struktura lanca snabdevanja bude stabilnija i da se njime upravlja efikasnije. 

Osnovni benefiti digitalizovane mreže snabdevanja su:

1. Povećanje efikasnosti

Uz olakšano praćenje zahteva kupaca kroz neisprekidanu komunikaciju sa njima, radnicima u svim sektorima lanca snabdevanja omogućeno je da se više posvete ostalim zadacima. 

Time se postiže bolja organizovanost u borbi sa potencijalnim zastojima, što može dovesti do povećanja efikasnosti preduzeća za 55%. Tome su doprinele i olakšice poput predviđanja mogućih zastoja u prevozu i preciznog planiranja ruta za transportere.

2. Smanjenje troškova

Implementacijom digitalnih rešenja kao što je KleverCargo platforma dolazi do znatnog smanjenja troškova.

Recimo da imate vozilo koje vozi teret od Sarajeva do Berlina, ali kada se vraća nazad, nema turu. Vi se ulogujete na KleverCargo berzu tereta, pomoću filtera u par jednostavnih koraka pronađete robu kojoj je neophodan prevoz na relaciji koju Vaše vozilo prelazi. Sklopite dogovor, zaradite novac i tako izbegnete plaćanje goriva za prazno vozilo, kao i posrednika koji bi tražio proviziju kako bi ovo rešio umesto Vas.

3. Bolja kontrola nad zalihama

Uz pomoć digitalnih sistema u koje se unose podaci iz svih sektora lanca snabdevanja i konstantne umreženosti svih učesnika omogućena je bolja kontrola nad zalihama. Ujedno, lakšem praćenju stanja robe doprinelo je i to što je smanjen broj posrednika između kupaca i početnih dobavljača sirovina.

4. Bolja umreženost učesnika u lancu snabdevanja 

Zamislite broj telefonskih poziva koje je bilo neophodno napraviti pre dvadeset godina da bi se sklopio jedan dogovor između nalogodavca i prevoznika. Ovaj broj dodatno bi se povećavao ako su u posao bivali uključeni posrednici poput špreditera ili brokera.

Sada, to nije neophodno. Na KleverCargo berzi tereta i transporta poslujete bez posrednika, a sa svojim saradnicima sa kojima sklopite dogovor povezani ste na istom mestu gde se nalazi i sva Vaša dokumentacija. Na taj način smanjujete mogućnost greške koja može da nastane u nedostatku dobre komunikacije i povezanosti između učesnika u lancu snabdevanja. 

5. Bolje upravljanje rizikom

Uz pomoć tehnologija preduzeća mogu da iskoriste pogodnosti savremenih sredstava za planiranje, kao što su analitika podataka, digitalno predviđanje i pravljenje algoritama. Time se postiže sprečavanje mogućih grešaka i zastoja u proizvodnji, skladištenju ili transportu robe. 

6. Poboljšanje korisničkog iskustva

Ekonomske promene dovode do toga da kupci opreznije planiraju svoju potrošnju i da biraju što isplativije artikle. Savremeni tehnološki aspekt lanca snabdevanja omogućava konstantu komunikaciju sa kupcima, pa je preduzećima olakšano praćenje njihovih zahteva.

Izazovi u digitalizaciji lanca snabdevanja

Lanac snabdevanja

Mada se poboljšanje lanca snabdevanja usled implementacije savremenih tehnologija u sve njegove komponente ne može osporiti, isto tako se uočavaju i određene mane procesa digitalizacije:

 • Uslovljenost tehnologijom

Nakon digitalizacije, lanac snabdevanja u potpunosti zavisi od tehnologija. Ovde može nastati problem ako, na primer, internet konekcija bude slaba ili se izgubi. Ukoliko se to desi, može doći do poremećaja u protoku informacija, a samim tim i do kašnjenja, grešaka i gubitaka.

 • Rizik po sajber bezbednost

Pošto se savremene tehnologije u svom funkcionisanju oslanjaju na internet, postoji opasnost po digitalnu bezbednost lanca snabdevanja. Podaci u virtuelnim sistemima skloni su napadu hakera. Zato preduzeća uvek moraju biti spremna na moguće neautorizovane pristupe i zaštitu podataka.

 • Velika investicija

Preduzeća će morati da obezbede najnovije i najbolje mašine koje mogu da podrže savremene tehnologije. Takve mašine su skupe, te zahtevaju visok početni ulog, a samim tim predstavljaju rizik za preduzeća. 

 • Integracija

Najveći izazov digitalizacije lanca snabdevanja jeste sposobnost primene savremenih tehnologija u praksi. Za to je, pre svega, neophodna dobra potkrepljenost dovoljno stručnim osobljem koje će umeti da rukuje savremenim alatima. Zato će preduzeća prvo morati da se pozabave obučavanjem radnog kadra ukoliko žele da uspešno iskoriste pogodnosti savremenih tehnologija.

Digitalizacija lanca snabdevanja je imperativ 

Lanac snabdevanja

Digitalizacija je ubrzala transformaciju lanca snabdevanja. Uz olakšice kao što je globalno povezivanje, savremene tehnologije daju mogućnost uvida u aktuelnu ponudu i potražnju. 

Uz to, digitalne platforme su pomogle u razvoju konstantne interakcije između učesnika u lancu snabdevanja, koja je apsolutno nužna za unapređivanje njegove produktivnosti. Registracijom na KleverCargo platformu optimizovaćete svoje poslovanje i uvek u toku sa industrijom 

Scroll to Top