Prevoz lako kvarljive robe

Izazovi prilikom prevoza lako kvarljive robe

Prevoz lako kvarljive robe igra ključnu ulogu u industriji transporta, jer omogućava snabdevanje esencijalnim proizvodima. Kvarljiva roba obuhvata širok spektar proizvoda uključujući sveže prehrambene namirnice, farmaceutske proizvode, cveće i druge predmete koji imaju ograničen rok trajanja.

Očuvanje kvaliteta ove robe tokom transporta zahteva specifične mere opreza, kao i brzu isporuku. U tom cilju koristi se posebna oprema, ali i vozila specijalne namene, a neophodna je i adekvatna logistika, kao i profesionalnost vozača i drugih učesnika u lancu snabdevanja. U ovom tekstu govorićemo o različitim aspektima prevoza lako kvarljive robe, kao i o izazovima koje transport ovog tipa proizvoda nameće.

Šta spada u lako kvarljivu robu?

prevoz lako kvarljive robe

Lako kvarljiva roba obuhvata niz proizvoda koji su osetljivi na vreme, temperaturu, vlagu i druge faktore, koji utiču na svežinu, kvalitet i bezbednost robe:

 1. Prehrambene namirnice: Sveže voće i povrće, mlečni proizvodi, meso, riba, jaja, pekarski proizvodi, sveži sokovi, zamrznuti proizvodi, konditorski proizvodi i drugi prehrambeni proizvodi koji imaju ograničen rok trajanja. 
 2. Farmaceutski proizvodi: Lekovi, vakcine, serumi, medicinski materijali, posebno oni koji zahtevaju kontrolisane uslove temperature ili sterilnost.
 3.  Hemikalije i industrijski proizvodi: Određeni hemijski proizvodi, poput pesticida, herbicida, boja i premaza, mogu biti osetljivi na temperaturu, vlagu ili svetlost, jer se njihov svojstva gube ukoliko su izloženi ovakvim uslovima.
 4. Hrana za životinje: Specijalizovana hrana za kućne ljubimce, stočna hrana i druge prehrambene namirnice namenjene životinjama, koje mogu biti podložne kvarenju i gubitku hranljivih vrednosti.
 5. Cveće i biljke: Sveže rezano cveće, biljke u saksiji, koje zahtevaju odgovarajuće uslove temperature, vlage i zaštite od oštećenja tokom transporta.

Prevoz lako kvarljive robe

lako kvarljiva roba

Lako kvarljiva roba zahteva vozila koja su napravljena u svhu prevoza ovakvog tereta. Vozila specijalizovana za transport lako kvarljive robe opremljena su sistemima klimatizacije i rashladnih uređaja koji održavaju propisanu temperaturu unutar vozila. Senzori za temperaturu i vlagu prate uslove tokom transporta i omogućavaju brzo reagovanje u slučaju bilo kakvog odstupanja.

Kontrola temperature se postiže preciznim podešavanjem rashladnih sistema, dok se posebne ambalaže i izolacioni materijali koriste za dodatnu zaštitu:

 1. Izolacioni materijali: Koriste se za stvaranje termičke barijere i sprečavanje gubitka toplote ili hladnoće. To mogu biti polistirenske pene, poliuretanska pena, vakuumski paneli ili aerogeli.
 2. Hladno-izolacioni materijali: Ovi materijali su dizajnirani za održavanje niske temperature. Primeri uključuju ledene pakete, suvi led ili termoizolirane torbe sa hladnim gelom.
 3. Vakuumske ambalaže: Ova vrsta ambalaže stvara vakuum unutar hermetički zatvorenog paketa, minimizujući promene temperature i sprečavajući oksidaciju.

Hladnjače (ili frigo vozila) takođe imaju odgovarajuću ventilaciju koja osigurava cirkulaciju vazduha i sprečava kondenzaciju  Osim toga, napredne tehnologije kao što su GPS praćenje i telematika omogućavaju praćenje lokacije i uslova transporta u realnom vremenu.

Kontrolisanje temperature prilikom prevoza lako kvarljive robe

frigo vozila

U zavisnosti od vrste robe koja se prevozi uz nju ide vozilo koje ima mogućnost da postigne i održava odgovarajuću temperaturu, te imamo sledeću podelu:

 • Sveža roba – temperatura transporta od 0°C do +12°C
 • Rashlađena roba – temperatura transporta od +4°C do -6°C
 • Smrznuta roba – temperatura transporta od -6°C do -17°C
 • Duboko zamrznuta roba – temperatura transporta niža od -17 °C

 Izazovi kod prevoza lako kvarljive robe 

frigo vozila

Prevoz lako kvarljive robe predstavlja izazov za logistiku. Potrebne su posebne mere opreza da bi se održala adekvatna temperatura i vlažnost tokom transporta, kao i da bi se roba dostavila na vreme i ispoštovali rokovi upotrebe. Takođe, neophodno je držati se propisa i regulativa koji upravljaju ovom delatnošću, otuda su najveći izazovi za logistiku sledeći:

1. Osetljivost na vremenske uslove

Osetljivost robe na vremenske uslove je jedan od najvažnijih faktora kod prevoza lako kvarljive robe. Promene vlažnosti vazduha, meteroloških uslova, kao i same temperature, može uticati na kvalitet i svežinu mnogih proizvoda. Tako su žitarice, konzervirana hrana i testenina osetljive na vlagu, dok su na temperaturu osetljivi meso, mlečni proizvodi, jaja, riba, povrće, voće, itd. 

Kvarljiva roba predstavlja veliki izazov, posebno leti, kada su temperature izarazito visoke. Zbog toga su leti potrebne dodatne mere kako bi se sprečile negativne posledice po proizvode, te se neretko organizuju isporuke tako da roba što kraće bude na putu. 

Ipak, i hladnoća i kiša mogu uticati na vlagu, te se prozivodi mogu kontaminirati. Takođe, nekada usled obilnih padavina može doći do zastoja u saobraćaju i odlaganja isporuke, što automatski dovodi do povećanog rizika ugroženosti robe koja se prevozi. 

2. Rok trajanja i brzina isporuke

Kratak rok trajanja proizvoda često zahteva ubrzanu logistiku i efikasno upravljanje lancem snabdevanja kako bi se ispoštovali vremenski okviri. Pažljivo biranje rute, korišćenje hladnjača koje koriste naprednu tehnologiju i dozvoljavaju optimizaciju procesa transporta kao i akcenat na logistiku – neophodni su činioci u transportu robe sa kratkim rokom trajanja.

Pronađite FRIGO prevoz za svoju robu 

KleverCargo je digitalna platforma koja omogućava vlasnicima i proizvođačima lako kvarljive robe da pronađu pouzdane prevoznike koji poseduju adekvatna i bezbedna vozila, saobrazno robi koju je potrebno transportovati. 

Platforma je jednostavna za korišćenje i sa lakoćom povezuje učesnike u transportu imajući u vidu specifične potrebe kod transporta različitih vrsta kvarljive robe. 

Sam proces korišćenja platforme i postavljanja ponuda je veoma jednostavan i može se sprovesti u par koraka: 

1. Pronađite odeljak +Napravi novo i odaberite opciju Zahtev za prevoz.

KleverCargo platforma

2. Klikom na prozorčić Zahtev za prevoz pojaviće se polja koja je potrebno ispuniti svim relevantnim informacijamo o teretu. Informacije se tiču:

 • rute
 • vremena i mesta utovara i istovara
 • samog paketa
 • načina pakovanja

KleverCargo

3. U ovom delu nalaze se Zahtevane usluge, a nakon što ste u prethodnom koraku naglasili naziv tovara i način njegovog pakovanja, sada možete da označite da Vam je potreban Frigo prevoz, kao i da iskoristite polje ze Opšti opis da dodate sve neophodne informacije koje možda niste pokrili u već postojećim poljima. 

KleverCargo

3. Bezbednost i regulativa 

Ova vrsta robe često zahteva posebne mere zaštite kako bi se osigurali integritet i bezbednost tokom transporta. 

Regulative propisuju standarde za pakovanje, obeležavanje i manipulaciju ovakvom robom, kao i zahtevaju pridržavanje određenih uslova temperature, higijene i sigurnosti. Pridržavanja propisa i standarda osigurava sprečavanje kontaminacije, kvarenja ili gubitka kvaliteta proizvoda. 

Dodatno, bezbednosne mere poput upotrebe sigurnosnih brava, sigurnosnih pečata i praćenja robe pomažu u sprečavanju krađe ili nepropisne manipulacije tokom transporta.

Šta još može pomoći prilikom prevoza lako kvarljive robe

prevoz lako kvarljive robe

Osim materijala i vozila za hlađenje, postoje i brojni drugi metodi koji olakšavaju transport lako kvarljive robe. Ovo se postiže logistikom i organizacijom prevoza koja uzima u obzir tip robe koji se prevozi, rute kojima se roba transportuje, kao i uslove u kojima se transport obavlja. Koordinirajući sve ove faktore, može se obezbediti roba i osigurati njen kvalitet.

1. Planiranje ruta

Planiranje ruta ima ključnu ulogu u efikasnom prevozu lako kvarljive robe. Pravilno planirane rute omogućavaju minimiziranje vremena transporta i smanjenje izloženosti proizvoda nepoželjnim uslovima.

Kompanije u industriji transporta prate i analiziraju puteve tokom transporta. Posle izvesnog vremena ovo iskustvo može pomoći u izboru optimalne rute, kad je reč o temperaturi i zaštiti od uslova na putu. 

Osim ovakvog, manuelnog pristupa, postoji i digitalni pristup koji podrazumeva softver za optimizaciju ruta. Ova tehnologija u realnom vremenu prati stanje na putevima i određuje optimalnu rutu, koja ne mora nužno uvek biti i najkraća. Ipak uzevši u obzir gužve, radove i potencijalne zastoje, softver određuje onu koja će omogućiti najefikasniju i najbržu isporuku. 

2. Osiguranje robe 

Jedan od načina da se zaštiti lako kvarljiva roba je kroz polise osiguranja koje će pokriti gubitke u slučaju da se roba ošteti ili pokvari. Osiguravajuće polise mogu pokriti različite rizike kao što su oštećenje, gubitak ili krađa tokom transporta.

Postoje i specifična osiguranja samo za lako kvarljivu robu. Ona mogu porkriti rizike od kvarenja ili gubitkom svežine tokom transporta. Ove polise osiguranja jesu dodatni trošak za kompanije u oblasti transporta i sledstveno za same korisnike usluga, ali značajno umanjuju rizik koji dolazi sa prevozom ovakve robe.

3. Pažljivo biranje vremena za prevoz 

Pažljivo biranje vremena za prevoz lako kvarljive robe može imati značajan uticaj na očuvanje njene svežine i kvaliteta. Kvarljiva roba je osetljiva na visoke temperature, visoku vlažnost vazduha i generalno nepovoljne uslove.

Leto je zbog svega ovoga najrizičnije vreme za prevoz lako kvarljive robe. Ukoliko je moguće potrebno je organizovati prevoz tako da se izbegnu periodi kad su temperature veoma visoke i vlaga može oštetiti robu. Takođe, za proizvode koji su osetljivi na smrzavanje, izbegavanje hladnih perioda ili korišćenje dodatnih izolacionih materijala može biti ključno.

Osim godišnjih doba, i doba dana kada se kvarljiva roba prevozi može igrati važnu ulogu. Tako je noć pogodnije vreme za prevoz robe koja zahteva niske temperature, jer nema sunce, a i gužve na putu su znatno manje ili nikakve. Na ovaj način, roba će biti isporučena brže i bezbednije.

Primeri prevoza različitih vrsta lako kvarljive robe 

prevoz lako kvarljive robe

Lako kvarljiva roba se svakodnevno dostavlja, ponekad dugim i komplikovanim rutama, tokom svih sezona. Svakodnevno nam je na policama marketa dostupno sveže voće i povrće, u apotekama pronalazimo neophodne lekove, a u cvećarama za posebne prilike kupujemo cveće koje kao da je tek ubrano u bašti. Nekada nismo ni svesni da iza svih ovih proizvoda i njihove dostupnosti nama stoje logistika i transport.

1. Prevoz svežeg voća i povrća 

Prevoz svežeg voća i povrća zahteva brzu i efikasnu logistiku. Od momenta kada je voće ili povrće ubrano počinje trka da se proizvodi pojave na policama u odgovarajućem stanju. Veliki izazov u prevozu svežih proizvoda predstavljaju vremenski uslovi i komunikacija između karika u lancu snabdevanja.  Prirodne nepogode poput kiše, izuzetno visokih temperatura i slični uslovi, kao i loša umreženost mogu da predstavljaju ozbiljan rizik po bezbednost ovih proizvoda.

Sveže voće i povrće zahteva i jedinstveno pakovanje, najčešće se biraju kartonske kutije ili plastične gajbice koje imaju rupe kroz koje može da cirkuliše vazduh. Takođe, neophodno je voditi računa o slaganju samih proizvoda unutar vozila, jer neki od njih, poput paradajza ili breskvi, mogu drastično da se oštete ili izgube na kvalitetu ako dođe do gnječenja.

Kompanije koje se bave prevozom ovih proizvoda koriste specijalizovane vozne parkove, kao što su hladnjače ili frigo vozila, koja održavaju optimalnu temperaturu tokom transporta. Vozila neretko prolaze inspekcije gde je posebno važno obratiti pažnju na rashladne jedinice. 

2. Distribucija lekova

Distribucija lekova zahteva poseban nivo sigurnosti i preciznosti. Farmaceutski proizvodi prevoze se u posebnim kontejnerima (offshore reefers) unutar kojih se strogo kontroliše temperatura. Ovi kontejneri prolaze kroz proces inspekcije kako bi se proverila ispravnost i obezbedila mogućnost za održavanjem odgovarajuće temperature.

Ono što takođe igra bitnu ulogu u distribuciji lekova i farmaceutskih proizvoda jeste njihova sigurnost i bezbednost. Određeni farmaceutski proizvodi mogu da budu na meti krađe, te se zbog toga dodatno mora voditi računa o merama obezbeđivanja prevoznog sredstva i same robe ovog tipa. Farmaceutske kompanije koriste specijalizovane logističke partnere sa iskustvom u prevozu lekova. Oprema i vozila su strogo kontrolisani, a skladišta poseduju odgovarajuće uslove skladištenja. Rokovi trajanja i temperaturni zahtevi su pažljivo praćeni, a transport se obavlja uz poštovanje svih regulativa i bezbednosnih mera.

Senzori za temperaturu i vlagu omogućavaju prevoznicima da održavaju temperature tokom prevoza lekova. Klimatizacija vozila i skladišta je ključna tokom ovog procesa. Grejanje ili hlađenje vozila tokom transporta garantuje da će lekovi zadržati svoja svojstva i ostati bez bezbedni za korišćenje.

3. Prevoz mlečnih proizvoda 

Prevoz mlečnih proizvoda takođe zahteva pažljivu organizaciju. Mlečni proizvodi su izuzetno osetljivi na temperaturu i moraju se transportovati u hladnim uslovima. Otuda ovi proizvodi gotovo uvek zahtevaju hitan transport, a nedostatak vozača kao i gužve na istovarima predstavljaju veliki izazov. Sve u vezi sa mlečnim proizvodima, počev od proizvodnje, skladištenja, preko distribucije i same prodaje krajnjem korisniku, kao imperativ postavlja adekvatne i strogo kontrolisane higijenske uslove. Na taj način sprečava se direktan kontakt mlečnih proizvoda sa bilo kakvim materijama koje bi mogle da ih kontaminiraju i ugroze bezbednost potrošača.

Mleko spada u tečnu vrstu robe koja zahteva da cisterne i kontejneri koji prevoze mleko moraju biti posebno prilagođeni za kontakt sa prehrambenim proizvodima. Kao i za svu lako kvarljivu robu, ključno je dobro planiranje, održavanje adekvatne temperature i koordinacija svih elemenata lanca snabdevanja. To uključuje pravovremeno naručivanje, koordinaciju sa dobavljačima, praćenje inventara, planiranje rute i isporuke.

Zaključak

KleverCargo frigo vozila

Prevoz lako kvarljive robe zahteva posebne kamione hladnjače, kao i pakovanje pomoć kojeg se održava temperature i vlažnost vazduha. Takođe, prevoz ovakve robe zahteva posebne napore u smislu logistike, odabira ruta, ali i pronalaska edukovanih i odgovornih prevoznika

Iskoristite KleverCargo berzu tereta i transporta da pristupite širokoj mreži proverenih nalogodavaca i prevoznika. Platformu mogu koristiti nalogodavci koji traže prevoz za svoju lako kvarljivu robu, kao i prevoznici koji poseduju adekvatna frigo vozila/hladnjače. Registrujte se besplatno

Scroll to Top